Parik
Close Menu

Uutiskirje 1/23

 
Tämän uutiskirjeen aiheina:
  • Parikilla aloittavat, jatkuvat ja päättyvät STEA-avusteiset hankkeet vuonna 2023
  • Sovari-kyselyn tulokset antavat kannustavaa palautetta Parikin työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista
  • Parikin yksiköissä on paljon erilaisia työkokeilumahdollisuuksia, ja myös palkkatukipaikkoja voi kysyä
  • Satu on iloisen yllättynyt palkkatukipaikkakokemuksestaan Parikin kierrätysmyymälässä
  • Esittelyssä Parikin valmentautujille suunnattu koulutustarjonta

STEA-avusteiset hankkeet Parik-säätiössä 2023

Uutena kehittämishankkeena Parik-säätiössä alkaa keväällä 2023 kolmevuotinen RIKO – Rikollisuudesta irti – kohti koulutusta ja työelämää -hanke, jossa lisätään rikoksilla oireilevien 18–35-vuotiaiden elämänhallintaa, voimavaroja, sosiaalisia valmiuksia sekä työelämätaitoja.

VISA- voimaa uusista kokemuksista -hanke jatkaa toisena toimintavuotenaan voimauttava valokuva -pienryhmien ja eläinavusteisen toiminnan parissa. VISA-hanke on tarkoitettu kiusaamista kokeneille aikuisille, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella.

Kulttuurilla osallisuutta -toiminta ja Yhdessä liikkumaan -hanke päättyvät kevään 2023 aikana STEAn rahoituksen päättymisen myötä. Vuosina 2019–2023 molemmissa saatiin aikaan hienoja onnistumisia ja runsaasti merkityksellisiä kohtaamisia. Näkyvimpänä näistä Väripilkku-kohtaamispaikka Hansa-keskuksessa.
Kulttuurilla osallisuutta -hankkeessa ja myöhemmin toiminnassa kehitettiin ja saatiin aikaan muun muassa suuren suosion saanut Häpeästä hyväksyntään teatteriesitys, Lääkkeet kohillaan ja Kynät sauhuu -kappaleet sekä niille musiikkivideot. Osa kehitetystä toiminnasta jää varmasti jossain määrin osaksi Parikin tai jonkun muun tahon toimintaa. Muun muassa Pirkanmaan hyvinvointialueella aletaan kehittämään vapaaehtoista kulttuurikirjausta osana THL:n koordinoimaa hanketta. Vapaaehtoinen kulttuurikirjaus on kehitetty alkujaan Parik-säätiön Kulttuurilla osallisuutta -toiminnassa Kouvolassa.
Yhdessä liikkumaan -hanke lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja arkiliikuntaa luontoliikunnan keinoin. Toiminnassa oli mahdollisuus kokeilla ja innostua eri liikuntalajeista kuten ilmajoogasta, jousiammunnasta, kiipeilystä ja pesäpallosta.

Olemme iloisia ja ylpeitä näistä saaduista tuloksista!

Sovari-kyselyn tulokset tuovat esiin Parikin palveluiden merkityksen asiakkaiden sosiaaliselle vahvistumiselle

 
Työpajatoiminnan keskeisenä tavoitteena Parikilla on työpajojen valmentautujien sosiaalinen vahvistuminen. Jotta tämän tavoitteen toteutumista voisi sekä mitata että parantaa, otti Parik vuonna 2022 käyttöönsä työpajatoiminnan palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta elämäntaitoihin kertovan Sovari-mittarin. Sovaria ylläpitää Into − etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Sovari tuottaa tietoa siitä, kuinka hyvin työpajatoimintaa toteutetaan palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Sovari-kyselyssä työpajojen valmentautujat arvioivat anonyymisti netissä palvelujen toteutusta ja muutoksia elämäntaidoissaan sosiaalisen vahvistumisen eli erilaisten valmiuksien lisääntymisen näkökulmasta. Näiden lukutietojen lisäksi asiakkaat kuvaavat omin sanoin työpajatoiminnan vaikutuksia. Tulokset osoittavat myös palvelujen kehittämistarpeet, joita työpajojen asiakkaiden vastaukset ovat tuoneet näkyviin. Sovari-mittarin käyttö kertoo valmentautujille siitä, että heitä halutaan kuunnella, heidän kokemuksillaan on merkitystä ja vastauksillaan vaikuttavuutta.

Parikin Sovari-kyselyyn vuonna 2022 vastasi kaikkiaan 112 työpajavalmentautujaa. Hieman reilu puolet (53,6 %) oli ensimmäisellä työpajajaksollaan. Valmentautujista valtaosa (n. 64 %) ohjautui työpajoille sosiaali- ja terveyspalveluista (kuntouttavan työtoiminnan asiakkuus) ja seuraavaksi suurin osuus (n. 28 %) tuli TE-palvelujen kautta.

Tulokset on havainnollistettu alla Into ry:n tuottamilla infograafeilla.

Parikin työpajatoiminta sai kiitettävät arvosanat

Parikin valmentautujien vastauksissa työpajatoiminta sai asteikolla 1–5 arvosanan 4,13. Vastaajista valtaosa oli vähintään melko samaa mieltä siitä, että oli onnistunut tehtävissään, oppinut uusia taitoja, saanut kokeilla riittävästi erilaisia tehtäviä, voinut vaikuttaa tehtävien valintaan ja osallistunut mielellään työpajan toimintaan.

Työpajaryhmää koskevissa kysymyksissä, jotka sisälsivät arviot yhteishengestä, omasta merkityksestä ryhmälle sekä valmentajan tai muiden ryhmäläisten tuesta ryhmälle, arvosanojen keskiarvo oli 4,31.

Ohjauksen ja tuen saantia työpajalla arvioitiin ohjauksen riittävyyden ja tasapuolisuuden sekä kannustavan palautteen ja hyväksynnän kokemisen näkökulmista, luottamuksen kokemisella valmentajiin, avunsaannilla omien asioiden hoitoon ja huoliin sekä tuen saannilla työpajan jälkeisiin suunnitelmiin. Arvosanaksi työpajat saivat 4,34.

Parikin työpajojen valmentautujista 92 % koki sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana. He ottivat näin ollen edistysaskelia itsetuntemuksesssan, sosiaalisissa taidoissaan, arjenhallinnassaan, opiskelu- ja työelämävalmiuksissaan, elämänhallinnassaan ja tavoitteellisuudessaan.

Eräs indikaattori palvelujen vaikuttavuudesta on asiakkaiden jatkosijoittuminen koulutukseen, työhön tai muihin palveluihin. Parikin työpajoilta 22 % valmentautujista ohjautui työhön ja 6 % koulutukseen. Suurin osa, 43 %, ohjautui muuhun ohjattuun toimintaan kuten työkokeiluun yrityksessä.
Valmentautujien työpajajaksokokemuksesta Parikilla kertoo paljon se, että 93,6 % Sovari-kyselyyn vastanneista suosittelisi työpajajaksoa työttömänä olevalle kaverille.
”Työpaja oli minulle tähän väliin sellainen paikka, jota tarvitsin. Sain rytmiä ja sisältöä päiviin sekä valmiuksia työelämään palaamiseen. Tuntuu, että voin pärjätä taas työelämässä.”
– Työpajan valmentautuja.

Työkokeilu- ja palkkatukityömahdollisuudet Parikin yksiköissä

Parik-säätiön Tukevasti tukea -hanke tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön jossakin Parik-säätiön yksiköistä.

Tukevasti tukea -hankkeen kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat, eri-ikäiset pitkäaikaistyöttömät sekä eri-ikäiset osatyökykyiset, joiden perustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset, ammatillinen koulutus on jäänyt kesken tai ammatillista koulutusta ei ole suoritettu lainkaan tai jotka syystä tai toisesta joutuvat vaihtamaan alaa tai ammattia.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden kokeilla kiinnostavaa alaa tai ammattia sekä selvittää opiskelumotivaatiota.

Toimintaa rahoittaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto, jonka kautta hankkeeseen hakeudutaan.

Tarjoamme Parik-säätiössä työkokeilumahdollisuuksia alla luetelluissa yksiköissä. Kysy myös palkkatukipaikkoja!

Yhteyshenkilö: Kirsi Nielikäinen
kirsi.nielikainen@parik.fi
040 1498 006

Lue lisää työelämäpalveluista.

Parikin kierrätysmyymälä on yllättävän hyvä työpaikka  – tuumii Satu

 ”Olin ollut työttömänä ja kotiäitinä yhteensä 7–8 vuotta. Ennen sitä minulla oli sekalaista työkokemusta kaupan alalta. Pari kuukautta sitten hain työkkärin kautta Parikin kierrätyysmyymälässä auki olevaa palkkatukipaikkaa.
Minulla on ollut aiemmin varsin huonoja kokemuksia palkkatukipaikoista, ja siksi ennakko-oletukseni tästäkin paikasta olivat kielteiset. Joissakin paikoissa olen istunut koko työpäivän peukaloita pyöritellen. Lisäksi niissä on tehty selväksi, että hierarkiassa olin alimmalla tasolla. Näistä on jäänyt pahat henkiset arvet.
Kun Kirsi N. ja Kiisu haastattelivat minua paikkaan, toivoin, etten saisi sitä. Haastattelijat tuntuivat oikein mukavilta, mutta ajattelin, että se oli vain pintakiiltoa. Kun sitten kuitenkin sain paikan ja aloitin työt kierrätysmyymälässä, niin yllätykseni oli melkoinen. Ensimmäisen viikon jälkeen totesin, että tämähän on sikahyvä paikka! Yhtenäkään aamuna en ole kokenut töihin lähtöä ahdistavana. Nyt ahdistaa lähinnä se, että kesäkuussa pestini loppuu!
Olen tehnyt täällä kaikenlaisia hommia, joita eteen on tullut. Suhtauduin aluksi epäillen siihen, tulisinko viihtymään tuotannon puolella. Vierastin etenkin tuotteiden hinnoittelua. Nykyään  hinnoittelu sujuu hyvin ja teen sitäkin mielelläni. Omimmalta alueeltani tuntuu kassalla työskentely.
Koen kehittyneeni etenkin kaikkien kanssa toimeen tulemisessa. Olen pohjoisesta kotoisin ja siellä tottunut aika välittömäksi ja suorapuheiseksi. Hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen vaatii kuitenkin sitä, että välillä venyttää sietokykyään ja hillitsee tarvetta sanoa ääneen.
Toivoisin työllistyväni kaupan alalle heti tämän palkkatukijakson jälkeen. Nyt kun olen tottunut taas saamaan palkkaa, en haluaisi palata kituuttamaan.
Kiteyttäisin vielä, että Parikin kierrätysmyymälä on yllättävän hyvä työpaikka. Täällä on hyvä ryhmähenki, ja työnjohtokin kuuluu ”meihin”, tekee töitä meidän muiden joukossa.”  -Satu
 

Parikilla on kaikille valmentautujille avoin monipuolinen koulutustarjonta, johon voi osallistua vaikka päivittäin

Parik tarjoaa osana palveluitaan erilaisia mm. elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia lisääviä sekä työllistymistä edistäviä koulutuksia ja valmennuksia. Valmentautujilla on mahdollisuus osallistua niihin omien tarpeiden ja mielenkiintojen mukaan vaikka joka päivä.

Parikilla järjestettäviä koulutuksia:

Uudistimme koulutuskalenterimme 2022 syksyllä. Viime vuoden asiakas-palautteet koulutuksista ovat kannustavia, mutta osallistujamäärissä on kasvunvaraa. Toivomme yhä useamman löytävän tiensä itselleen hyödyllisiin koulutussisältöihin, ja uskomme näin tapahtuvankin toiminnan vakiintuessa. Samalla kehitämme koulutuksia vastaamaan yhä paremmin valmentautujien toiveisiin ja tarpeisiin.

Parik
Instagram
Facebook
Website
Copyright © 2022 Parik-säätiö sr. Kaikki oikeudet pidätetään.
Uutiskirje lähetetään pääasiassa Parik-säätiön yhteistyökumppaneille. Uutiskirjeessä tiedotamme toiminnastamme ja kerromme säätiön kuulumisia.
Postiosoitteemme:
Parik-säätiö sr
Kuusaantie 1
Kouvola 45130
Finland