Parik
Close Menu

Uutiskirje 2/23

Tämän uutiskirjeen aiheina:
  • Timo Pesu Parik-säätiön toimitusjohtajaksi
  • HYBRID & HYBRID 50+ : tuloksia ja kuulumisia
  • Hemmintien kierrätyskoulutuksista valmistuu kierrätysmestareita
  • INDIE-hanke on saatu maaliin
 

Timo Pesu Parik-säätiön toimitusjohtajaksi

Parik-säätiön toimitusjohtajana on aloittanut 23.3.2023 Timo Pesu.

Timo on työskennellyt sote-alalla jo 30 vuotta erilaisissa tehtävissä mm. työllistämisen ja osallisuuden edistämisessä.

”Minulla on vahvat odotukset hyvään yhteistyöhön eri tahojen kanssa tilanteessa, jossa isoja muutoksia on kentällä tapahtunut ja on vielä tapahtumassa. Välillä on myös hyvä pysähtyä pohtimaan hetkeksi, kenen vuoksi tätä työtä teemme. Paluu Parik-säätiöön 20 vuoden jälkeen myös on eräänlainen ympyrän sulkeutuminen.”

Parik-säätiön vt. toimitusjohtaja toiminut Miia Pauna siirtyi 27.3.2023 alkaen Digi- ja väestöviraston erityisasiantuntijaksi.

 

HYBRID & HYBRID 50+ : tuloksia ja kuulumisia

HYBRID – Hybridit oppimisverkostot -hankkeen, 1.5.2021– 30.6.2023, tavoitteet olivat seuraavat: kehittää verkostomaista toimintatapaa matalan kynnyksen väyläksi kohti opintoja niille nuorille, jotka sitoutuvat heikosti työhön tai oppilaitoksiin; tunnistaa 1–2 yhteistyöyrityksen oppimisympäristöä, jotta niissä voidaan suorittaa tutkinnon osia hankkeen aikana; tunnistaa Covid-19 pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja tukea niitä nuoria, joiden opiskeluiden etenemiseen pandemia vaikuttaa kielteisesti; joustavoittaa koulutukseen ja ammatillisiin opintoihin siirtymisen nivelvaiheita tiivistämällä työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä sekä kehittää välityömarkkinatoimijan ja oppilaitosten välistä yhteystyötä luomalla uudenlaisia toimintatapoja tutkintokoulutukseen johtavan koulutuksen toteuttamiseen (“arviointi- ja odotuspaja”).

Hankkeen päätoteuttaja Parik-säätiön ja osatoteuttaja EduKon yhteistyönä kehitettiin hybridioppimisen toimintatapa/malli ja sen prosessikuvaus. Hankkeen tuloksena päivitettiin Parik-säätiön työpajojen kaikki oppimisympäristöt ja tehtiin tunnistusraportti, joka löytyy täältä. Yhteistyötä opinnollistamisessa tehtiin tai käynnisteltiin Kouvolan kaupungin Nuorten työpajojen, Kipinä ry:n ja Familarin kanssa. Hankkeen kohderyhmä, jota hankkeeseen kiinnitettiin reilusti yli tavoitemäärän, kerrytti ja näytti osaamistaan työpajajaksoilla valtakunnallisten ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaisesti. Tunnistetuissa oppimisympäristöissä suoritettiin tutkinnon osia yli hankkeen tavoitemäärän.
 
Covid-19 pandemian kielteisiä vaikutuksia osalle opiskelijoista saatiin kompensoitua, kun he pystyivät hankkeen piirissä jatkamaan opintojaan työpajaoppimisympäristöissä, joissa he saivat yksilöllistä tukea. Hankkeen toimenpiteet vastasivat samalla myös laajentuneen oppivelvollisuuden lisäämään ohjaustarpeeseen.
 
Vaikka HYBRID-hanke päättyy, siinä tuotettu joustava, ketterä ja asiakasta osallistava hybridimäisesti toimivien oppimisverkostojen malli jää elämään ja on hyödynnettävissä ja sovellettavissa yhä täsmällisemmin sekä asiakas- että aluelähtöisten työpaja- ja koulutuspalveluiden tarpeisiin. Hybridien oppimisverkostojen malli voi myös tarjota osaltaan apua yhteiskunnallisesti merkittävään ja työmarkkinoita ja yrityksiä tietyillä aloilla tällä hetkellä voimakkaasti hallitsevaan ja haastavaan työntekijä- ja osaajapulaan.

 

HYBRID 50+

HYBRID 50+ käynnistettiin elokuussa 2022 HYBRID-hankkeen sisarhankkeeksi laajentamalla kohderyhmää yli 50-vuotiaisiin. Hankkeessa kehitetään toimintamalli yli 50-vuotiaiden työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien osaamisen tunnistamiseen ja poluttamiseen opintoihin ja töihin. Yritysyhteistyön viriämisen suunnalla näyttää lupaavalta ja toimintamallin kehittämisen työryhmän työ etenee muutenkin hyvässä vauhdissa.

HYBRID 50+ jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.
Hankkeen yhteyshenkilö: Niko Heikkilä, niko.heikkila@parik.fi, 050 476 9902

 

Hemmintien kierrätyskoulutuksista valmistuu kierrätysmestareita

Parik-osallisuuspalveluihin sisältyy työtoiminnan lisäksi koulutuksia, joiden aiheina on mm. työhyvinvointi, liikunta, työturvallisuus ja uusimpana teemana kierrätys. Kierrätyskoulutuksista on valmistunut Hemmintien yksikköön kierrätysmestareita, jotka opastavat muita työtoiminnan asiakkaita kierrätykseen liittyvissä asioissa.
 
Kierrätysmestari Jukka kertoo oppineensa koulutuksessa kierrättämään kaikki tavarat oikeisiin paikkoihin, ja nyt hän kierrättää myös kotona mm. lasit ja metallit.
 
Jukka kertoo, että ohjaajan (Heli L) ja kierrätysmestareiden avulla moni muukin Hemmintiellä työskentelevä on oppinut taitavaksi kierrättäjäksi. Jukka arveli, että kierrätysmestareiden neuvoja otetaan hyvin vastaan, koska kaikki ovat tuttuja toisilleen.
 
Jukan mielestä kierrättäminen on tärkeää, jotta maailma pysyisi siistinä eikä tulisi hävikkiä.
 
Parik-säätiöllä tarjoamme kestäviä ratkaisuja ja toimimme vastuullisesti. Kannamme vastuuta asiakkaiden, ympäristön ja yhteisömme huomisesta. Toiminnassamme huomioimme kestävän kehityksen, ja monet työpajojemme työtehtävistä perustuvat kierrätykseen. Tästä esimerkkinä on Hemmintiellä tapahtuva poistotekstiilin kierrätys.

 

 

INDIE-hanke on saatu maaliin

INDIE – Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu -hankkeen toiminta-aika oli 1.5.2021-30.4.2023. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kokonaisvaltaisesti opettajien, ohjaajien ja valmentajien taitoja toimia digitaalisissa ympäristöissä yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyi tasa-arvoisempaa ja parempaa opetusta, ohjausta ja valmennusta. Hankkeen osallistujien digitaidot parantuivat.

  • Digitaalisuuden aiheuttama eriarvoisuus ja syrjäytyminen väheni.
  • Digitaalisuuden aiheuttama kognitiivinen kuorma käyttäjille väheni.
  • Opiskelijoiden, ohjattavien ja valmennettavien keskeytysprosentti pieneni.

INDIE -hankkeen taustaa, tuloksia ja tuotoksia voit käydä lukemassa päätoteuttaja Xamk:n sivuilta.

 
Parik-säätiö toivottaa kaikille aurinkoista kesää!
Parik
Instagram
Facebook
Website
Copyright © 2022 Parik-säätiö sr. Kaikki oikeudet pidätetään.
Uutiskirje lähetetään pääasiassa Parik-säätiön yhteistyökumppaneille. Uutiskirjeessä tiedotamme toiminnastamme ja kerromme säätiön kuulumisia.
Postiosoitteemme:
Parik-säätiö sr
Kuusaantie 1
Kouvola 45130
Finland