Parik
Close Menu

Uutiskirje 1/24

 
Tämän uutiskirjeen aiheina:
  • Parik-säätiön kuulumisia
  • Parik Ekomaa -kierrätysmyymälätoimintaa nyt myös Inkeroisissa
  • Parik-säätiö luopui Goodwill-konseptista vuoden 2024 alusta
  • Hankkeiden kuulumisia
 

Parik-säätiön kuulumisia

  • Parik-säätiön hallitus nimitettiin 16.5.2024 kokouksessa. Uusi puheenjohtaja on Jenni Aikio. Hallituksen varapuheenjohtajana toimii Riikka Mauno. Muut jäsenet ovat Sanna-Riitta Junnonen, Outi Kasurinen ja Keijo Kaskiaho. Säätiön strategian päivittäminen aloitetaan elokuussa.
  • Suomen hallituksen säästötoimet koskevat myös Parik-säätiön toimintaa ja tuovat omat haasteensa.
  • Vahvaa yhteistyötä tehdään mm. Kymenlaakson Jäte Oy:n, Kouvolan kaupungin, Xamkin, Edukon, Kipinä ry:n sekä Mikkelin toimintakeskus Uutta elämää ry:n kanssa.
  • Kierrätyksen, uudelleenkäytön ja uusien työtehtävien etsiminen ja kehittäminen on meneillään.
  • Parik-säätiö panostaa kaikissa toiminnoissaan kestävään kehitykseen ja kierrätykseen. Näiden ympärille onkin muodostunut uusia tehtäviä työtoimintaan. Esimerkiksi näitä paljon ihastelua keränneitä kierrätyskasseja valmistuu pakkaustarpeiksi ympäri Suomen.
 
 
 

Parik Ekomaa -kierrätysmyymälätoimintaa nyt myös Inkeroisissa

Parik-säätiö jatkaa Inkeroisissa toimineen Koti & Kirppis -kierrätysmyymälän toimintaa Kymijoen Tukipuu ry:n lopetettua toimintansa. Kierrätysmyymälässä on tämän myötä edelleen tarjolla työllistämis- ja kuntoutuspalveluja vaihtelevien työtehtävien parissa. Kierrätysmyymälän toimintoja kehitetään hyödyntäen sekä Tukipuun että Parikin parhaita toimintatapoja.

Kierrätysmyymälä muuttui Parik Ekomaa -konseptiin ja avautui asiakkaille 10.6.2024. Myymälässä tehdään vielä kesän aikana muutostöitä.

Tervetuloa tekemään kestäviä löytöjä! Ostamalla ja lahjoittamalla tuet 100% paikallista työllistämistoimintaa.

 
 

Parik-säätiö luopui Goodwill-konseptista vuoden 2024 alusta

Parik-säätiön kierrätysmyymälät ovat vuoden 2024 alusta toimineet nimellä Parik Ekomaa. Luovuimme aiemmasta Goodwill-konseptista eri syiden takia. Haluamme edelleen kehittää toimintaa paikallisten toimijoiden kanssa, sekä kasvattaa yhteistyötä eri kierrätystoimijoiden kanssa. Tämä vaatii lisää vapautta toimia ilman ulkopuolista ohjausta tai sääntelyä. Myös konseptista maksettava korvaus jää nyt paikalliselle markkinoinnille. Parik-säätiö panostaa yhteistyöhön eri tahojen kanssa ja laatuun työssämme asiakkaiden hyväksi.
 

Hankkeiden kuulumisia

Tukevasti tukea 2.0

Toiminta-aika 1.1.-30.9.2024

Hankkeen toimijoina ovat Parik-säätiö sr ja Kouvolan Kipinä ry. 

Tukevasti tukea 2.0 -hankkeen päätavoitteena on TE-palveluiden piirissä olevien työttömien työnhakijoiden työ- ja opiskelumahdollisuuksien edistäminen Kouvolan seudulla. Hanke tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia työhön paluun tukemiseksi ja soveltuvan alan tai tehtävän löytämiseksi. Työkokeilujakson työtehtävät räätälöidään asiakkaan osaamisen ja yksilöllisen tarpeen mukaan aidoissa työympäristöissä hanketoimijoiden työpajoilla. Tavoitteena työkokeilujakson jälkeen on asiakkaiden työllistyminen joko palkkatuella tai ilman palkkatukea muun kuin hanketoimijan palvelukseen, tai siirtyminen koulutukseen.

VISA – voimaa uusista kokemuksista

Toiminta-aika 14.3.2022-31.12.2024 

Visa-hankkeen kohderyhmänä on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat aikuiset, jotka ovat kokeneet kiusaamista. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa osallistujien voimavaroja, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä tarjota korjaavia kokemuksia ryhmätoiminnan keinoin. Hankkeessa järjestetään luovaa ja toiminnallista ryhmätoimintaa. Ryhmien kanssa on mm. käyty luontopoluilla, kurkistettu teatterin kulisseihin, maalattu, tehty savitöitä sekä luovan kirjoittamisen harjoituksia. Ohjelmassa on ollut myös kehomieliharjoituksia, äänimaljarentoutusta sekä luontojoogaa.

RIKO – tukea rikoksista ja päihteistä irtautumiseen

Toiminta-aika 2023-2025

Hanke tarjoaa päihteettömän, matalan kynnyksen kohtaamispaikan, josta saa apua asioiden hoitamiseen sekä vertaistukea rikoksista ja päihteistä irtautumiseen. Lisäksi hankkeessa voi osallistua harrastetoimintaan tai työtoimintaan Parik-säätiön työpajoilla.

Kohtaamispaikka: Oikokatu 2 A 8, 3. krs. (Avoinna tiistaista torstaihin klo: 9–15.)

Työpaja: Kuusaantie 1.

Luonnosta osallisuutta ja työkykyä

ESR+ rahoitteinen, toiminta-aika 1.7.2023-31.12.2025

Hanke on ollut käynnissä vuoden. Vuoden aikana hankkeessa on käynnistetty uusi Luonto-työpaja, joka on toiminut mm. Kettumäen kansanpuistossa, Pilkanmaalla ja Saarento-Jokelassa monipuolisissa ympäristön hoidollisissa tehtävissä sekä Parikin tontilla pienimuotoisten nikkarointitöiden parissa. Yhteistyökumppaneita ulkopuolisissa kohteissa ovat olleet mm. Kettumäen kansanpuisto ry, Pilkanmaan kyläyhdistys ry ja Saarento-Jokelan kyläyhdistys ry.

Hankkeen kohderyhmä on työikäiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän osallisuutta ja sitä kautta parantaa heidän työmarkkina-asemaansa. Kohderyhmän tavoittamiseksi hanketta on esitelty TE-toimistolle, jonka kautta hankkeeseen on ohjautunut työkokeilijoita työpajalle. Työpajalle osallistuville on järjestetty pajatoiminnan lisäksi viikoittain yksilövalmennusta sekä osallisuutta lisäävää ryhmätoimintaa, joiden aiheet ovat pitkälti olleet osallistujien omia toiveita. Ryhmätoimintaan on myös osallistunut Parikin muilla työpajoilla työskenteleviä valmentautujia, joiden työmarkkina-asemaa on niin ikään pyritty parantamaan osallisuustoiminnan kautta. Osallisuustoiminnassa on hyödynnetty monipuolisesti luontovoimaisia menetelmiä.

Hankkeessa on kehitetty myös Vertaisohjaajana työpajalla -toimintamalli, jota on testattu Parikin valmentautujien kanssa. Toimintamalli on viety Innokylään ja sen on tarkoitus jäädä hankkeen jälkeen elämään niin Parikille kuin muillekin työpajoille ympäri Suomen. Linkki toimintamalliin: Vertaisohjaajana työpajalla | Innokylä (innokyla.fi)

 

Parik-säätiö kiittää eri lahjoittajia ja toivottaa hyvää kesää kaikille. Kiitos myös työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille vahvasta panoksesta toiminnan kehittämisen suhteen.
 

Parik-säätiö on 100%:sti paikallinen toimija.

Parik
Instagram
Facebook
Website
Copyright © 2024 Parik-säätiö sr. Kaikki oikeudet pidätetään.
Uutiskirje lähetetään pääasiassa Parik-säätiön yhteistyökumppaneille. Uutiskirjeessä tiedotamme toiminnastamme ja kerromme säätiön kuulumisia.
Postiosoitteemme:
Parik-säätiö sr
Kuusaantie 1
Kouvola 45130
Finland