Parik
Close Menu

Ammatillista kuntoutusta nuorille

Ammatillisen kuntoutuksen kohderyhmä laajentui 1.1.2019 lakimuutoksella. Palveluun voivat ohjautua nyt myös 16-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä.

Kuntoutukseen ohjaudutaan Kelan kautta. Parik-säätiöllä ammatillinen kuntoutus voi toteutua alkuun omissa työyksiköissämme. Asiakkaat voivat myös sijoittua kuntoutuksen kautta säätiön ulkopuoliseen työpaikkaan.

Kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa. Kaikkiin linjoihin kuuluvat kuntoutuksen suunnittelu, taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitus, työn etsintä, työssä tukeminen sekä seuranta kuntoutuksen päättymisen jälkeen.

 

Nuorten ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja edistää vaikeassa elämäntilanteessa olevien ja syrjäytyneiden nuorten toimintakykyä, elämänhallintaa sekä valmiuksia ja kykyä opiskella ja työllistyä. Toiminnalla parannetaan opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten asemaa ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksiaan kouluttautua ammattiin ja osallistua työelämään.

Tavoitteisiin pyritään tunnistamalla nuoren omat vahvuudet ja voimavarat sekä tukemalla ja vahvistamalla niitä. Lisäksi tuetaan nuoren omaa motivaatiota ja kiinnostusta opiskeluun, työllistymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Asiakasta tuetaan yksilöllisesti koko jakson ajan esimerkiksi auttamalla urasuunnitelman teossa, alavaihtoehtojen valinnassa sekä ammattialan soveltuvuuden varmistamisessa.

Toiminnan käynnistäminen matalalla kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee vaikeuksien pitkittymistä ja monimutkaistumista. Parik tekee yhteistyötä muuan muassa Ohjaamon, etsivän nuorisotyön sekä oppilaitosten kanssa nuorten auttamiseksi koulutuksen ja työelämän pariin.

Ammatillinen kuntoutus

Lisää tietoa työllistymistä edistävästä ammatillisesta kuntoutuksesta

Lue lisää