Parik
Close Menu

Asiakaskyselyn 1/2019 yhteenveto

Kyselyyn vastasivat Parik-säätiöllä kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa maaliskuussa 2019 olleet asiakkaat. Vastaaminen oli vapaaehtoista ja se toteutettiin nimettömästi sähköisen kyselylomakkeen avulla. Vastausprosentti oli 65.

Vastaajista alle 29 vuotiaita oli 15%, 29-39 vuotiaita 32%, 40-49 vuotiaita 25% ja yli 50-vuotiaita 28%.

Neljä viidestä koki jakson olleen hyödyllinen ja valmentajien osaamisen ja ammattitaidon tukeneen heitä riittävästi jakson aikana.

Kyselyssä esitettiin kysymyksiä myös vastaajan omasta aktiiviuudesta, omatoimisuudesta ja motivaatiosta: vastaajista vähän yli 70% arvioi olleensa jakson aikana erittäin aktiivinen ja omatoimisuuden lisääntyneen. Vastaajista 61% arvioi oman motivaation kohonneen jakson aikana.

Kun vastaajilta kysyttiin jatkosuunnitelmista ja jatkopoluista, puolet vastaajista arvioi jatkosuunnitelmiensa selkiytyneen jakson aikana ja tätä vahvistaa se, että vastaajista lähes puolet kertoi jatkavansa jakson jälkeen joko koulutukseen, työhön tai heillä oli työ- tai koulutuspaikka jo tiedossa.