Parik
Close Menu

Uutiskirje 1/2019

Uutiskirje

Parikille toivottu päätös kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksessa Kymenlaaksossa Kymsote on kilpailuttanut kuntouttavan työtoiminnan palvelut Kymenlaaksossa. Kouvolassa yhdeksi palveluntuottajaksi on valittu Parik-säätiö sr. Kuntouttava työtoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. Osallisuutta vahvistava ja asiakkaan elämänhallintaa sekä työkykyä ylläpitävä tai edistävä yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta. 2. Yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta työhön tai koulutukseen suuntaaville asiakkaille. 3. Ryhmämuotoinen ja koulutuksellinen kuntouttava työtoiminta. […]

Lue lisää

Palkkatukipaikkoja avoinna

Etsimme joukkoomme ulkoaluetyöntekijöitä. Työt ovat monipuolisia ulkoalueiden kausitöitä; mm. viheralueiden hoitoa, puistometsien raivausta, käsilumitöitä ja luvattomien kaatopaikkojen siivousta. Aiempi työkokemus alalta, ajokortti ja raivaussahankäyttökokemus katsotaan hakijalle eduksi. Työtä tehdään tiimeittäin ja työkohteet ovat Kouvolan kaupungin alueella. Tehtävä edellyttää joustavaa, oma-aloitteista työotetta sekä hyviä tiimityötaitoja, sillä tiimissäsi työskentelee myös pitkään työelämästä ulkopuolella olleita ja suomalaiseen työkulttuuriin […]

Lue lisää

Työkuntoa työpajoille

Työkuntoa työpajoille

Vuoden 2019 aikana Parik on mukana Silta-valmennusyhdistyksen ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n Työkuntoa työpajoille -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena kohentaa liian vähän liikkuvien työpaja-asiakkaiden fyysistä toimintakykyä ja vahvistaa työvalmentajien liikuntaneuvonnan osaamista. Hanke antaa Parikille mahdollisuuden jatkaa osaamisen kehittämistä liikunnan parissa kesäkuussa loppuneen Työkykyä liikunnalla -hankkeen jälkeen. Parikin asiakkaat saavat hankkeen avulla entistä parempaa ohjausta matalan kynnyksen […]

Lue lisää

Asiakaskyselyn 1/2019 yhteenveto

Kyselyyn vastasivat Parik-säätiöllä kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa maaliskuussa 2019 olleet asiakkaat. Vastaaminen oli vapaaehtoista ja se toteutettiin nimettömästi sähköisen kyselylomakkeen avulla. Vastausprosentti oli 65. Vastaajista alle 29 vuotiaita oli 15%, 29-39 vuotiaita 32%, 40-49 vuotiaita 25% ja yli 50-vuotiaita 28%. Neljä viidestä koki jakson olleen hyödyllinen ja valmentajien osaamisen ja ammattitaidon tukeneen heitä riittävästi jakson […]

Lue lisää

Kierrätys jatkuu väistötiloissa

Julkaistu 22.3.2019 Parik-säätiön kierrätystoimintaan keskittynyt Ekomaa hakee korvaavia tiloja, joissa toimintaa jatketaan heti kun uusi paikka löytyy. Keskiviikkona 20. maaliskuuta aamuyöllä sähkölaitteesta aiheutunut palo aiheutti mittavat savu- ja nokivahingot, joiden vuoksi koko rakennus jouduttiin laittamaan käyttökieltoon. Ekomassa on normaalisti 10–20 työtoiminnassa mukana olevaa henkilöä, joille kaikille on löytynyt paikka muista Parikin yksiköistä ja valmennus jatkuu normaalisti. […]

Lue lisää

Lähes sata osallistujaa kokoontui kuuntelemaan ideoita oman työkyvyn vahvistamiseen

”Koko päivä oli voimaannuttava. Sain paljon vahvistusta omille ajatuksille.” Työkyky keskiössä -hanke järjesti 13.2.2019 seminaarin, jonka tavoitteena oli antaa osallistujille uusia ideoita ja käytännön keinoja oman työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä siihen, miten työyhteisö ja esimiehet voivat tukea työntekijöitä. Seminaarissa puhujina olivat Riitta Malkamäki ja Pia Houni. Aamupäivän aikana Riitta Malkamäki puhui mahdollisuuksien voimasta ja […]

Lue lisää

Ammatillista kuntoutusta nuorille

Ammatillisen kuntoutuksen kohderyhmä laajentui 1.1.2019 lakimuutoksella. Palveluun voivat ohjautua nyt myös 16-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä. Kuntoutukseen ohjaudutaan Kelan kautta. Parik-säätiöllä ammatillinen kuntoutus voi toteutua alkuun omissa työyksiköissämme. Asiakkaat voivat myös sijoittua kuntoutuksen kautta säätiön ulkopuoliseen työpaikkaan. Kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa. Kaikkiin linjoihin kuuluvat kuntoutuksen […]

Lue lisää

Onnistunut B-suunnitelma

Parik alkoi toteuttaa Plan B -hanketta vuoden 2017 alusta yhdessä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on auttaa kohderyhmään kuuluvia miehiä koulutuksen ja työelämän piiriin Tuotantokoulu-mallin avulla. Samalla kehitetään uusia koulutuskäytäntöjä erityisesti miesten koulutuksen edistämiseksi, kokeillaan eri koulutusalojen yhdistelmiä sekä tuetaan miehiä kouluttautumaan ja työllistymään heitä kiinnostavalle alalle. Niko Kovasiipi ja Kimmo Tiro olivat olleet Parikin […]

Lue lisää

Muutto Eräpolulta uusiin tiloihin

Parikin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivä- ja työtoiminta sekä Parik-pinna ja pultti muuttivat marraskuun aikana Eräpolulta uusiin tiloihin Kuusaantielle. Samalla tontilla sijaitsee esimerkiksi kierrätyskeskus Ekomaa. – Kuusaantien Vitostalolla käytössämme ovat isommat remontoidut tilat, jotka palvelevat paremmin toimintojamme, kertoo vastaaja ohjaaja Jonna Harjula. MTP-päivä- ja työtoiminnan siirtyminen avaa työtoiminnalle uusia mahdollisuuksia samassa pihapiirissä. Asiakkaat näkevät muiden yksiköiden […]

Lue lisää