Parik
Close Menu

Onnistunut B-suunnitelma

Parik alkoi toteuttaa Plan B -hanketta vuoden 2017 alusta yhdessä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on auttaa kohderyhmään kuuluvia miehiä koulutuksen ja työelämän piiriin Tuotantokoulu-mallin avulla. Samalla kehitetään uusia koulutuskäytäntöjä erityisesti miesten koulutuksen edistämiseksi, kokeillaan eri koulutusalojen yhdistelmiä sekä tuetaan miehiä kouluttautumaan ja työllistymään heitä kiinnostavalle alalle.

Niko Kovasiipi ja Kimmo Tiro olivat olleet Parikin asiakkaina jo aiemmin, joten siirtyminen hankkeen piiriin oli luonteva askel eteenpäin. Niko aloitti hankkeessa lokakuussa 2017 ja Kimmo vuoden 2018 maaliskuussa. Molemmat löysivät sen myötä opiskelupaikan Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksesta.

Niko teki Parikilla töitä toimipisteiden kahvioissa, joissa työtehtäviin kuuluivat muun muassa kassatyöskentely ja jakelukeittiön tehtävät. Hänelle ala oli jo ennestään tuttu, mutta kokemuksen karttumisen myötä löytyi harjoittelupaikka ja tulevaisuuden suunnitelmat selkeytyivät. Nyt Nikolla on reilu vuosi jäljellä ravintola-alan koulutusta, jonka jälkeen hän voi toimia tarjoilijana tai baarimikkona. Tekemällä oppiminen onkin ollut hänelle paljon mieluisampaa kuin perinteinen koulun penkissä istuminen.

Plan B -hankkeen Tuotantokoulu on vaihtoehtoinen tapa kouluttautua silloin, kun työpainotteinen opiskelu tuntuu sopivammalta vaihtoehdolta kuin teoriapainotteinen. Parik tarjoaa työvaltaisen oppimisympäristön, jossa vahvistetaan asiakkaiden työelämävalmiuksia ja osaamista työ- ja yksilövalmennuksen keinoin. Asiakkaille tehdään arki- sekä työelämätaitojen kartoitus ja häntä tuetaan löytämään itselleen kiinnostava ja soveltuva ala.

Parikin valmennuksessa Kimmo löysi arkirytmin, joka auttoi häntä lähtemään opiskelemaan. Parikilla saatu työkokemus tietokoneiden parissa antoi luottoa itseen ja omaan tekemiseen. Hän on suorittanut hankkeen puitteissa datanomitutkinnon osia ja tällä hetkellä hän opettaa tietokoneen käyttäjän A-kortti -kurssia Aikuiskoulutuskeskuksella muutamana päivänä viikossa. Tulevaisuuden suunnitelma Kimmolla on opintojen suorittaminen työn ohessa ja tavoitteena onkin saada tutkinto loppuun.

Tuotantokoulusta kiinnostuneet asiakkaat ovat työttömiä työnhakijoita, joiden mahdollisuus ja motivaatio hakeutua hankkeen piiriin kartoitetaan haastattelulla. Asiakkaat sijoittuvat Parikin työpajoihin, joissa he pääsevät kokeilemaan eri aloja oikeassa työympäristössä. Työtä tehdään työvalmentajan ohjauksessa, jolloin asiakkaan osaaminen tunnistetaan ja häntä opastetaan eteenpäin työelämään tai opintoihin.

Plan B - elämä raitelle

Lisää tietoa hankkeesta sekä hankkeessa mukana olevien Parikin toimihenkilöiden yhteystiedot löydät hankesivulta.

Lue lisää