Parik
Close Menu

Luonnosta osallisuutta ja työkykyä

Luonnosta osallisuutta ja työkykyä

1.7.2023 – 31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä osallisuutta edistämällä. Hankkeen toimenpiteiden periaatteet voidaan tiivistää neljään osallisuutta edistävään elementtiin: luontovoimainen työote, sosiaaliset verkostot, kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus sekä ryhmämuotoinen toiminta.

Hankkeessa kehitettävän Vertaisohjaajana toimimisen -mallin kautta pyritään siihen, että osallistujien itsetunto kohoaa, kyvykkyyden tunne nousee ja vastuunoton edellytykset sekä voimaantumisen tunne kasvavat. Tämän kautta pyritään parantamaan osallistujien työ- ja toimintakykyä.

Luonnosta osallisuutta ja työkykyä –hankkeessa hyödynnetään luontovoimaista hyvinvointia tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta, jonka avulla vahvistetaan hankkeen toimintaan osallistuvien hyvinvointia, osallisuuden kokemuksia ja työkykyä. Luontovoimaiset toimintatavat mahdollistavat vuodenaikojen mukana muuntuvien luontokokemusten valjastamisen työkaluksi osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen ympäri vuoden.

Sonja Ronkonen
Yksilövalmentaja
0505923060

Juuso Kultanen
Työvalmentaja
0504768073

Topi Nuuttila
Ryhmävalmentaja
0504349010

Olli Mustapää
Projektipäällikkö
040 778 3570