Parik
Close Menu

DIGIT – DIGITAIDOILLA JA -RATKAISUILLA TYÖELÄMÄÄN

 
Hankkeen toiminta-aika 01.04.2020 – 31.03.2022.
 
Tavoitteena parantaa osallistujien työllistymistä tehostamalla työhön perehdyttämistä ja työvaiheiden oppimista digitaalisin menetelmin.
 

Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Kehittää yrityskontekstissa ratkaisuja joilla heikossa työmarkkina-asemassa olevat osallistujat voivat omaksua
  vaativampia työtehtäviä
 • Työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia

Toimenpiteet:

 1. Yritysympäristöjen kartoitus ja sopiminen
 2. Digitaalisten ratkaisujen kartoitus
 3. Ratkaisujen kehittäminen ja kokeilu välityömarkkinoiden trio-hautomossa (välityömarkkinatoimija,
  koulutusorganisaatio, yritys, digitaalisten ratkaisujen palvelutuottajat)
 4. Ratkaisujen soveltaminen ja työllistyminen työsuhteeseen sekä oppisopimukset kumppaniyrityksiin tai muihin
  avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin (=tuotantomallin soveltaminen vertaiskehittäjien (opiskelijoiden) kanssa)
  toimialalla/yrityksessä
 5. Ratkaisujen tuotteistaminen ja tulosten levittäminen

Hankkeen hallinnoija on XAMK, osatoteuttajat Parik-säätiö & KSAO.

 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/digit-hanke-1/

 

DIGIT-APP — Tärpit työelämään on helppokäyttöinen, selaimella toimiva sovellus, jolla vahvistetaan käyttäjän työelämätietoisuutta. Sovellus ja sen sisältö on kehitetty hankkeen aikana.

Linkki sovellukseen löytyy XAMK:in DIGIT -hankkeen kotisivuilta DIGIT – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään – Xamk

 

 

 

 

Topi Nuuttila

0504349010

Projektityöntekijä

 

 

XAMK:in hankesivut

KSAO:n hankesivut