Parik
Close Menu

Digit2 – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään

 

Hankkeen toiminta-aika 1.4.2022 – 31.8.2023

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttamien digitaalisten osaamistarpeiden tukeminen ja työllistymisen kautta pohjan luominen elpymiselle. 

Ratkaisuna pandemian aiheuttamaan digitaalisten taitojen osaamistarpeiden lisäämiseen esitetään DIGIT-hankkeessa kehitetty digitaalinen toimintamalli ja ratkaisu digitaalisten taitojen lisäämiseksi Kymenlaaksossa. Tavoitteena on, että kehittämistoiminta tuottaa ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin, tässä erityisesti kohderyhmändigitaalisten taitojen kehittämiseen ja sitä kautta osallisuuteen.

 

Toimenpiteet:

Jatkokehitämme triohautomossa (korkeakoulu, toisen asteen oppilaitos ja välityömarkkinatoimija) jo olemassa olevaa Digitaalista sovellusta yritysten käyttöön, helpottamaan työllistämistä ja työhön perehtymistä. Sovelluksen sisällöt luodaan valitun yrityksen/työnantajan tarpeisiin. Digitaalista sovellusta kehitetään ja sen toimintakykyä parannetaan Parikilla, XAMK:lla ja EduKo:lla järjestettävissä vertaiskehittämistyöpajoissa.

 

DIGIT-APP – Tärpit työelämään

DIGIT-APP — Tärpit työelämään on helppokäyttöinen, selaimella toimiva sovellus, jolla vahvistetaan käyttäjän työelämätietoisuutta. 

Linkki sovellukseen löytyy XAMK:in DIGIT-hankkeen kotisivuilta DIGIT – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään – Xamk

 

 

Topi Nuuttila

0504349010

Projektityöntekijä