Parik
Close Menu

HYBRID 50+

 

 

 

 

 

Hankkeen toiminta-aika: 1.8.2022-31.12.2023

HYBRID 50+ täydentää toiminnassa olevaa HYBRID-hanketta laajentamalla kohderyhmää yli 50-vuotiaisiin. Hankkeessa kehitetään toimintamalli yli 50-vuotiaiden työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien osaamisen tunnistamiseen ja poluttamiseen opintoihin ja töihin.

 

Hankkeen tavoitteena on:

1) Tunnistaa välityömarkkinatoimijoiden tunnistetuissa oppimisympäristöissä yli 50-vuotiaiden työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien (mm. palkkatukityöllistetyt, työkokeilijat) osaamista, joilla: – osaamista ei ole tunnistettu aikaisemmin – ei ole ammatillista tutkintoa, mutta osaamista on kertynyt muulla tavoin – on ammatillinen tutkinto, mutta osaaminen on vanhentunut ja se tulisi päivittää vastaamaan nykytyöelämän taitoja ja vaatimuksia.

2) Lisätä työvalmennuspalvelujen ja työllistämisen tuloksellisuutta ja parantaa työvalmennuksessa olevien yli 50- vuotiaiden työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkina-asemaa pysyvästi tunnistamalla heidän osaamistaan ja edistämällä poluttamista opintoihin ja töihin.

3) Rakentaa, kuvata ja ottaa käyttöön toimintamalli yli 50-vuotiaiden työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien osaamisen tunnistamiseen ja poluttamiseen opintoihin ja töihin.

4) Huomioida tuleva palkkatukiuudistus ja siihen liittyvä 55 vuotta täyttäneiden työllistymisen edistäminen uuden työllistämistuen avulla.

 

Toteutus

Hankkeessa tehdään valmennettavien taitojen ja valmiuksien kartoitusta sekä vahvistetaan valmentautujien osaamista. Osaamisen vahvistamisella pyritään edistämään osatutkintojen tai pienempien osaamiskokonaisuuksien suorittamista sekä arvioimaan, mihin töihin valmennettavalla on valmiudet.

Hankkeen keskeinen tavoite on toimintamallin sisällön ja prosessin rakentaminen ja kuvaaminen verkostoyhteistyönä TE-toimiston, EduKon, kohderyhmän, yritysten ja työnantajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamallin lähtökohtana on Hybrid – Hybridit oppimisverkostot hankkeessa kehitetty nuorten ja nuorten aikuisten opinnollistamisen prosessi, jota tässä hankkeessa jatkokehitetään ja tarkennetaan, jotta se soveltuu yli 50-vuotiaiden osaamisen tunnistamiseen ja poluttamiseen opintoihin ja töihin.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisen kohderyhmänä ovat yli 54 -vuotiaat työttömät ja työmarkkinoilla heikossa asemassa olevat henkilöt.

Niko Heikkilä - Yksilövalmentaja
niko.heikkila@parik.fi
050 476 9902

Kirsi Tykkä - Työvalmentaja
kirsi.tykka@parik.fi
050 435 0435