Parik
Close Menu

HYBRID - Hybridit oppimisverkostot

Hankkeen toiminta-aika: 1.5.2021-30.6.2023

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten koulutusorganisaatioiden ja työpajojen yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten nivelvaiheita tukevia menetelmiä ja toimintamalleja, joilla ehkäistään opintojen keskeytymistä ja syrjäytymistä ja tuetaan kohderyhmän siirtymistä koulutuksesta työelämään tai välityömarkkinoille. Hankkeen toteutus perustuu kiinteään yhteistyöhön oppilaitosten ja välityömarkkinoiden kanssa. Hankkeen tarpeeseen olennaisesti liittyy myös oppivelvollisuusiän korottaminen. 

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Kehittää verkostomaista toimintatapaa matalan kynnyksen väyläksi kohti opintoja niille nuorille, jotka sitoutuvat heikosti työhön tai oppilaitoksiin. Tunnistaa 1-2 yhteistyöyrityksen oppimisympäristöä, jotta niissä voidaan suorittaa tutkinnon osia hankkeen aikana. Tunnistaa Covid-19 koronavirusepidemian aiheuttamia vaikutuksia ja tukea niitä nuoria, joiden opiskeluiden etenemiseen epidemia vaikuttaa kielteisesti.
  2. Joustavoittaa koulutukseen ja ammatillisiin opintoihin siirtymisen nivelvaiheita tiivistämällä työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä.
  3. Kehittää välityömarkkinatoimijan ja oppilaitosten välistä yhteystyötä luomalla uudenlaisia toimintatapoja tutkintokoulutukseen johtavan koulutuksen toteuttamiseen (“arviointi- ja odotuspaja”).

 

Toteutus

Hanke tukee ammatillisten koulutusorganisaatioiden ja työpajojen aiempaa systemaattisempaa ja syvällisempää yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Toiminnan lähtökohtana ovat joustavat ja ketterät sekä opiskelija- ja työelämälähtöiset toimintatavat.

Toimintamallissa työpaja toimii ”odotus- ja arviointipajana” ennen oppilaitoksiin hakeutumista, jolloin osallistuja voi kerryttää ja osoittaa ammatillista osaamista sekä osallistujan työ- ja toimintakykyä voidaan arvioida suhteessa työelämän ja eri alojen vaatimuksiin.

Tuotantokoulumallin mukaisesti hankkeessa osallistujalle luodaan yksilöllinen etenemispolku, jossa pyritään mahdollistamaan suora siirtymä joko töihin tai jatko-opintoihin ilman pitkiä odotusaikoja. Yksilöohjauksella tarkennetaan tilanteeseen parhaiten sopiva jatkopolku.

Hankkeen tuloksena Kouvolaan syntyy sujuva ja yhtenevä verkostomaisesti toimiva matalan kynnyksen väylä kohti  ammatillisia opintoja.

Kohderyhmät

  • Nuoret ja nuoret aikuiset, jotka eivät ole löytäneet itselleen mieluista tai soveltuvaa opiskelualaa ja/tai tarvitsevat tukea oman koulutusvalinnan tekemisessä.
  • Henkilöt, jotka tarvitsevat tukea ammatilliseen koulutukseen ohjautumisessa.
  • Henkilöt, jotka ovat opintojen nivelvaiheessa tai opintonsa keskeyttäneet taikka keskeyttämisvaarassa olevat.
  • Opiskelijat tai työpajalla olevat henkilöt, joilla on haasteita tai motivaationpuutetta kiinnittyä oppilaitokseen ja opintoihin tai työelämään.

Tunnistetut oppimisympäristöt

Hankkeessa on tunnistettu Parik-säätiön työpajojen oppimisympäristöjä, joita verrataan kunkin koulutusalan tutkinnon perusteisiin. Tunnistetut oppimisympäristöt Parik-säätiöllä -raportti on luettavissa tästä.

Parikilla voi suorittaa tutkinnon osia seuraavista perustutkinnoista:

 

Katso hankkeen prosessinkuvaus tästä.

Päätoteuttajana toimii Parik-säätiö. Osatoteuttajana on Kouvolan Ammattiopisto Oy EduKo.

Lataa esite (pdf)

 

Sonja Hautamäki, yksilövalmentaja
sonja.hautamaki@parik.fi
050 592 3060

Anne Riutta
anne.riutta@parik.fi
050 576 6919

Kalle Nokkala, työvalmentaja
kalle.nokkala@parik.fi
050 479 7171