Parik
Close Menu

INDIE – Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu

 

 

Hankkeen toiminta-aika: 1.5.2021-30.4.2023

Hankkeen tarkoituksena on kehittää palvelumuotoilun keinoin kokonaisvaltaisesti opettajien, ohjaajien ja valmentajien taitoja toimia digitaalisessa ympäristössä yhdessä asiakkaidensa kanssa sekä käyttäjänäkökulmasta toimivien mallien luominen, jotta voitaisiin yhä paremmin vastata erilaisiin palvelutarpeisiin ja vahvistaa digitaitojen osalta osallisuutta yhteiskuntaan

Hankkeen päätavoite on inklusiivisen pedagogiikan ja esteettömän oppimisen keinoin

  1. lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakoulutukseen ja välityömarkkinoille sekä osatavoitteena samoja menetelmiä käyttäen
  2. parantaa osallistuvien henkilöiden opiskelukykyä, motivaatiota ja työelämätaitoja sekä
  3. vahvistaa ja parantaa heidän siirtymistään koulutukseen ja työelämään

 

Toteutus

Hankkeen keskiössä on monialaiset palvelumuotoilun työpajat. Niissä kehitetään käyttäjän näkökulmasta koko digitaalisen opetus- ja ohjaustapahtuman prosessia. Osallistujat niihin kootaan fasilitoijasta, opetus- ja ohjaushenkilöstöstä ja sekä kohderyhmään kuuluvista opiskelijoista ja siirtymävaiheen henkilöistä.   

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijat sekä välityömarkkinoille osallistuvat valmennettavat henkilöt sekä näissä toimivat opettajat, ohjaajat ja valmentajat. 
Välillisinä kohderyhminä ovat erityisen tuen tarpeessa olevat, työttömät, nuoret ja eläkeläiset sekä kaikki kansalaiset, joiden digitaidot kaipaavat vahvistamista.

Päätoteuttajana toimii Xamk, osatoteuttajana Parik-säätiö.

XAMK:in hankesivut

 

Joonas Kuusisto
joonas.kuusisto@parik.fi
050 453 6524