Parik
Close Menu

Maaseudun ja pienyrittäjyyden kiertotalouden selvityshanke

 

 

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tehdään selvitys, jossa tutkitaan, miten paljon uusiokäytettäviä rakennus- ja kierrätysmateriaaleja Kouvolan maaseudulla tällä hetkellä on ja miten tämän materiaalin voisi hyödyntää tehokkaasti. Selvityksen tavoitteena on saada kuvattua yhteistyönmalli, jossa alueen pienyrittäjät ja kierrätysmyymälätoimija yhteisesti ratkaisevat, miten materiaali saadaan siirrettyä kustannustehokkaasti kierrätysmyymälään ja näin kuluttaja-asiakkaiden saataville.

Tavoitteet

  1. Selvittää sellaista yhteistyönmallia kierrätysmyymälätoimijan ja pienyrittäjien välille, jossa kierrätysmateriaali saataisiin kustannustehokkaasti kuluttaja-asiakkaiden saataville.
  1. Edistää kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja, lisätä kierrätettävän materiaalin määrää ja lisätä maaseudun asukkaiden kiertotaloustietoutta.
  1. Selvityksen perusteella tavoitteena on vahvistaa ja luoda uusia pienyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia, esimerkiksi edistämällä pienyrittäjien verkostoitumista yhdessä kolmannen sektorin toimijan kanssa.
  1. Tukea asukkaiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueensa kehittämiseen kiertotalouden hengessä.
  2. Lisätä asuinviihtyvyyttä esimerkiksi purkamalla huonossa kunnossa olevia kiinteistöjä.

 

Hankkeen tuloksia raportoidaan selvityksessä, joka vastaa sisällöltään hankkeen tavoitteisiin. Selvitystä tullaan hyödyntämään Parik-säätiön toiminnassa ja se on vapaasti hyödynnettävissä muillekin toimijoille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset maanomistajat, kuljetus- ja purkualan pienyritykset ja kiinteistöjen omistajat, jotka maksavat kiinteistöveroa. Välillisenä kohderyhmänä on myös Kouvolan maaseudun asukkaat ja kierrätysmyymälän kuluttaja-asiakkaat.

Tukea myönnetään 7 997,80 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus).

Lataa esite (pdf)

Lataa loppuraportti (pdf)

Urpo Huuskonen
urpo.huuskonen@parik.fi
040 181 9565