Parik
Close Menu

Tukevasti tukea -hanke

Toiminta-aika 1.1.2023 – 31.12.2023

Parik-säätiön toteuttaman Tukevasti tukea -hankkeen päätavoitteena on TE-palveluiden piirissä olevien työttömien työnhakijoiden työ- ja opiskelumahdollisuuksien edistäminen Kouvolan seudulla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat (erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevat, osatyökykyiset sekä maahanmuuttajat).

Kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat, eri-ikäiset pitkäaikaistyöttömät sekä eri-ikäiset osatyökykyiset, joiden perustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset, ammatillinen koulutus on jäänyt kesken tai ammatillista koulutusta ei ole suoritettu lainkaan tai jotka syystä tai toisesta joutuvat vaihtamaan alaa tai ammattia.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön jossakin Parik-säätiön yksiköistä.

Tukevasti tukea -hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto, jonka kautta hankkeeseen hakeudutaan.

Yhteystiedot

Kirsi Nielikäinen
kirsi.nielikainen@parik.fi
040 1498 006