Parik
Close Menu

Työkuntoa työpajoille

 

 

 

 

Toiminta-aika 1.1.2020 – 31.5.2021

Työkuntoa työpajoille-hankkeessa tuetaan työpaja-asiakkaiden fyysistä toimintakykyä ja vahvistetaan työpajaorganisaatioiden liikuntaosaamista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työpajojen asiakkaat ja valmentajat.

Tavoitteet

  • Edistää työpaja-asiakkaiden toimintakykyä ja liikunnallista elämäntapaa sekä parantaa työpajojen henkilöstön liikuntaneuvonnan osaamista
  • Kehittää työpajaympäristöön soveltuvia fyysisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä työkuntoa edistävä toimintamalli, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Työkuntoa työpajoille -hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry ja lisäksi toteutuksessa mukana ovat Valo-Valmennusyhdistys ry sekä Parik-säätiö.

Sirpa Lundberg - Parik

Sirpa Lundberg
sirpa.lundberg@parik.fi
040 752 0386