Parik
Close Menu

Yhdessä liikkumaan

Toiminta-aika 1.1.2020-31.12.2022

Kohderyhmä

Työelämän ulkopuolella olevat 18-64-vuotiaat aikuiset Kouvolan alueella.

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus eli STEA.

YHDESSÄ LIIKKUMAAN -HANKKEEN TOTEUTUS

Hankkeessa toiminnan keskeisenä osana on liikunta ja erityisesti luonnossa ja viheralueilla tapahtuva liikunta. Hankkeen aikana toteutetaan liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyviä ryhmiä sekä tapahtumia. Osallistuminen ei maksa mitään.

 

YHDESSÄ LIIKKUMAAN -HANKKEEN TAVOITTEET

  1. Liikunnan keinoin vahvistaa kohderyhmän terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia ja edistää mahdollisuuksia liikkua, harrastaa liikuntaa yhdessä toisten kanssa sekä antaa tietoa terveellisistä elämäntavoista.
  2. Vähentää eriarvoisuutta tarjoamalla eritaustaisille kohdennettuja liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä ryhmätoimintoja näin poistaa eriarvoistavia hyvinvoinnin vajeita.
  3. Parantaa kohderyhmän elämänhallinnan tunnetta, kehon voimavaroja ja vastuunoton edellytyksiä sekä voimaantumisen tunnetta liikunnan avulla.
  4. Edistää eritaustaisten ihmisten kohtaamista ja ymmärrystä toisistaan järjestämällä eri liikuntaryhmien yhteisiä turnauksia, kisoja tai muita tapahtumia.
  5. Arvioida ja testata hankeaikana erilaisia mittareita ja itsearviointimenetelmiä oman toimintakyvyn seuraamiseen kohderyhmällä.

 

Facebook Instagram

 

Yhteystiedot

Nadja Eskelinen
nadja.eskelinen@parik.fi
050 476 4086