Parik
Close Menu

RIKO

Toiminta-aika 2023-2025

Rahoittaja: STEA

Kohderyhmä: 18-35-vuotiaat rikostaustaiset kouvolalaiset

Hankkeessa tarjotaan pienryhmätoimintaa sekä vertaistukea, joiden avulla kohderyhmä voi löytää mielekästä tekemistä. Tavoitteena on rikokseton ja päihteetön elämäntapa.

Tavoitteet:

  1. Lisätä kohderyhmän voimavaroja, sosiaalisia valmiuksia sekä työelämätaitoja parantaen näin heidän elämänlaatua ja että heillä olisi paremmat edellytykset siirtyä työelämään tai koulutukseen sekä pärjätä osana yhteiskuntaa.
  2. Auttaa kohderyhmää löytämään mielekästä tekemistä tai harrastus, joka ohjaa pois rikollisesta käyttäytymisestä ja vähentää eriarvoisuutta.
  3. Lisätä ammattilaisten tietotaitoa ja ymmärrystä asiantuntijuuden syventämiseksi ja stigman vähentämiseksi, jotta rikostaustaisilla olisi paremmat mahdollisuudet saada kohdennettua tukea työelämään tai koulutukseen siirtymisessä.

 

Yhteistyökumppanit:

  1. Kouvolan yhdyskuntaseuraamuslaitos
  2. Kouvolan kaupunki, nuorisopalvelut
  3. Kymi-Saimaan sovittelutoimisto
  4. Nuorisokeskus Anjala

 

Nadja Eskelinen
nadja.eskelinen@parik.fi
050 476 4086

 

Niina Hänninen
niina.hanninen@parik.fi
050 479 9700