Parik
Close Menu

Parik-Osallisuuspalvelut

 

Parik osallisuuspalvelut koostuvat erityishuoltolain sekä sosiaalihuoltolain mukaisista päivä- ja työtoiminnoista. Valtaosa asiakkaista on työikäisiä kehitysvammaisia tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Osallisuuspalvelut jakautuvat kahteen eri toimipisteeseen, Hemmintielle ja Kuusaantien Vitostalolle.

Osallisuuspalveluissa asiakkuudet ovat yleensä pitkäkestoisia. Tärkeintä toiminnassa on osallisuuden kokeminen, itsetunnon vahvistuminen ja omien vahvuuksien löytäminen. Osallisuuden kokemus lisää asiakkaan hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Osallisuuspalveluiden kaikkea toimintaa yhdistää asiakaslähtöinen ja yksilöllinen ohjaus. Toimintaan sisältyy erilaisia tapahtumia ja juhlia, joiden suunnittelussa asiakkaat ovat mukana. Yhdessä tekeminen ja oleminen on meille tärkeää.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jonka avulla tuetaan häntä saavuttamaan yksilölliset tavoitteet. Tavoitteena on, että asiakas tulee kuulluksi itsenään ja voi vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Osallisuuspalveluiden henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

Osallisuuspalveluissa järjestetään sekä työ- että päivätoimintaa

Päivätoiminta perustuu asiakkaiden omien voimavarojen ja vahvojen alueiden kehittämiseen erilaisia ryhmätoimintoja käyttäen.
Lisätietoja päivätoiminnasta:
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta
Kehitysvammaisten päivätoiminta

Työtoiminta tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä sekä elämänhallinnan taitoja.  Työtoiminta järjestetään aina asiakkaan toiveen, yksilöllisten tarpeiden ja kykyjen mukaan. Asiakkaita ohjataan mahdollisimman suureen itsenäisyyteen, jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Työtoiminnasta voidaan tukea myös siirtymään opiskelemaan tai avoimille työmarkkinoille.
Lisätietoja työtoiminnasta:
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien työtoiminta
Kehitysvammaisten työtoiminta

 

Taija Sievinen - Parik

Taija Sievinen
taija.sievinen@parik.fi
040 752 0384