Parik
Close Menu

KELA Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus -TEAK

KELAn työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus TEAK sopii henkilölle, joka tarvitsee sairauden ja kokonaistilanteen vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Henkilö voi tarvita tukea myös työllistyäkseen palkkatyöhön tai yrittäjäksi.

Lakimuutoksen myötä 1.1.2019 alkaen ammatillisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat myös 16-29-vuotiaat nuoret. Nuorten ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu erityisesti henkilöille, jotka eivät vielä tunnista ammatillista polkuaan, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä.

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Valmennuksen aikana asiakkaan kanssa suunnitellaan tulevaisuutta ja koulutus- sekä työmahdollisuuksia. Mahdollisen sairauden hoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, että kuntoutuja voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus voi sisältää työkokeilua ja -harjoittelua avoimilla työmarkkinoilla, työnhaku- ja opiskeluvalmiuksissa harjaantumista, työelämätaitojen kehittymistä, ryhmätoimintaa sekä ohjattua työntekoa Parik-säätiön eri työpajoilla.

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta haetaan KELAn kautta. Kuntoutuksen hakemista varten tarvitset lääkärinlausunto B:n, jonka laatimisesta on kulunut korkeintaan vuosi. Toimita kuntoutushakemus (KU101) ja lääkärinlausunto KELAan. Kuntoutushakemuslomakkeen saat verkosta osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet

Kuntoutus on maksutonta ja siihen voi hakea ympäri vuoden. Saat ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. KELA korvaa myös kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia. 

TEAK esite (pdf)

Lisätietoja KELAn TEAK -kuntoutuksesta

Näin haet ammatillista kuntoutusta

KELAn palvelunumerot

Tietoa kuntoutusrahasta

Matkakorvaukset

 

Yhteyshenkilö

Tarja Veijonen
tarja.veijonen@parik.fi
0400 709 540