Parik
Close Menu

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillista kuntoutusta ovat mm. Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sekä vakuutusyhtiöiden työeläkekuntoutukset.

Työeläkekuntoutuksen tarkoitus on ehkäistä työntekijän tai yrittäjän joutumista työkyvyttömyyseläkkeelle, tai tukea kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevan työntekijän tai yrittäjän paluuta takaisin työelämään. Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on aina työntekijän tai yrittäjän työkyvyn ja ansiokyvyn parantaminen ja työelämässä jatkaminen terveydentilalle sopivassa työssä. 

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sopii henkilölle, joka tarvitsee sairauden ja kokonaistilanteen vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Henkilö voi tarvita tukea myös työllistyäkseen palkkatyöhön tai yrittäjäksi.

Lakimuutoksen myötä 1.1.2019 alkaen ammatillisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat myös 16-29-vuotiaat nuoret. Nuorten ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu erityisesti henkilöille, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä.

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Valmennuksen aikana asiakkaan kanssa suunnitellaan tulevaisuutta ja koulutus- sekä työmahdollisuuksia. Sairauden hoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, että kuntoutuja voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sisältää ohjattua työntekoa Parik-säätiön eri työyksiköissä, työnhaku- ja opiskeluvalmiuksien harjaantumista, työelämätaitojen kehittymistä, ryhmätoimintaa sekä työharjoittelu avoimilla työmarkkinoilla.

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta haetaan Kelan kautta.

Lataa esite (pdf, 151 kB)

Yhteyshenkilö

Tarja Veijonen
tarja.veijonen@parik.fi
0400 709 540