Parik
Close Menu

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

  1. Rekisteripitäjä

Parik‐säätiö sr, Kuusaantie 1, 45130 Kouvola

  1. Rekisterin yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Timo Pesu
Puhelin 040 672 8072
Sähköpostiosoite: timo.pesu (ät) parik.fi

  1. Rekisterin nimi

Parik‐säätiön sähköisten uutiskirjeiden jakelurekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköisen uutiskirjeen ja muiden asiakas‐ ja koulutustiedotteiden lähettäminen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Parik‐säätiön suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällä hetkellä Parik-säätiö ei tee suoramarkkinointia.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääasiassa säätiön nettisivuilla olevan sähköisen tilauslomakkeen kautta. Tietoja voidaan kerätä myös organisaatioyhteistyökumppaneilta.

  1. Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin.

7.1.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin Mailchimpin ja sen emoyhtiö Intuitin palvelimille. Intuit on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Data Privacy Framework -sopimukseen henkilötietojen asianmukaisesta ja turvallisesta käsittelystä.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1.Tietojen säilytysaika

A.Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei muodostu manuaalista aineistoa.

B.Sähköinen aineisto
Rekisteri säilytetään The Rocket Science Group:in palvelimella (www.mailchimp.com). Rekisteritietoja voivat käsitellä ainoastaan rekisterinpitäjä ja palvelun omistaja käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot poistetaan kolmen kuukauden sisällä siitä, kun asiakas on perunut uutiskirjeen tilauksen. Poistamisen jälkeen asiakkaan tietoja ei ole uutiskirjeen jakelurekisterissä.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

10.Tietoja käsittelevät tahot

Parik‐säätiön viestinnän henkilöstö Jooinas Kuusisto ja Iina Heikkinen ja Rocket Science Group palvelun ylläpitäjänä. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.

Kouvola 5.12.2022

Tietosuojaselostetta muokattu 5.6.2024: Vastuuhenkilö ja käsittelijät vaihtuneet. Täsmennetty kohtaa 7.1 maininnalla Data Privacy Frameworkista.