Parik
Close Menu

Tunnistetut oppimisympäristöt

Parik-säätiö järjestää ja kehittää asiakaskunnan tarpeiden mukaisia sosiaalisia työllistämis-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, itsenäistä työllistymisaktiivisuutta sekä hyvinvointia ja osallisuutta. Työpajatoimijana ja opinnollistamisessa Parik-säätiöllä on pitkä historia. Työpajatoimintaa Parik on järjestänyt yli 20 vuoden ajan ja opinnollistanut työpajajaksoja yli 10 vuoden ajan. Pitkän toiminta-ajan myötä työpajoja on nykyään laajasti eri aloilta.

Tutkinnon osien suorittaminen tuo näkyväksi muualla kuin koulussa hankitun osaamisen. Osaamisen tunnistaminen työpajalla tuo valmentautujalle oppimisen ja onnistumisen kokemuksia, mitkä osaltaan edesauttaa työllistymistä ja ammatti-identiteetin vahvistumista. Tutkinnon osien suorittaminen ja oppimisen näkyväksi tekeminen voi helpottaa myös työllistymiseen työpajajakson jälkeen.

Työpajoilla tarjolla oleva ohjaus on runsaampaa kuin tavallisilla avoimien markkinoiden työpaikoilla. Vaihtoehtoisista oppimisympäristöistä hyötyvät erityisesti oppijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea, mutta myös henkilöt, joiden ammatillinen tutkinto kaipaa päivitystä nykyisten vaatimusten ja odotusten tasolle.

Tässä raportissa esitellyt tutkinnon osat ovat tunnistettu ESR-rahoitteisessa HYBRID – hybridit oppimisverkostot -hankkeessa. Ammattioppilaitos Eduko on hankkeessa osatoteuttajana, jonka kanssa työpajojen oppimisympäristöt ovat tunnistettu. Muidenkin ammattioppilaitosten opiskelijat voivat HYBRID-hankeen aikana suorittaa työssäoppimisjaksoja ja tunnistaa omaa osaamistaan Parikin työpajoilla.

Tunnistetut oppimisympäristöt Parikilla 2023