Parik
Close Menu

Uutiskirje 1/2022

Tämän uutiskirjeen aiheina ovat juuri ilmestynyt Parik-säätiön Vuosijulkaisu 2021 sekä katsaukset kolmeen hankkeeseemme.

 
Olemme Parik-säätiöllä tyytyväisiä siitä, että muutaman vuoden tauon jälkeen olemme jälleen koonneet Parikin vuoden 2021 Vuosijulkaisun. Se sisältää otteita Parikin järjestämistä ja kehittämistä sosiaalisista työllistämis-, kuntoutus- ja koulutuspalveluista viime vuoden osalta. Lisäksi Vuosijulkaisussa esitellään Parikin useiden innovatiivisten hankkeiden kuulumisia vuonna 2021.

Niin Parik-säätiöiden palvelut kuin hankkeetkin tähtäävät asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, itsenäisen työllistymisaktiivisuuden sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääntymiseen. Vaikka vuoden 2021 tavoitteet saavutettiin toivotusti ja paremminkin, päädyimme Vuosijulkaisun vapaamuotoisen tyylin säilyttääksemme esittämään asiakasmäärät ja muut avainluvut vertaamatta niitä aiempiin vuosiin.

Parik-säätiö tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ottaa ratkaisevan askeleen eteenpäin elämässään. Tämän mahdollistamiseksi me Parikilla pyrimme itse olemaan askeleen edellä, jotta voimme auttaa asiakkaita löytämään parhaat ratkaisut.

Visiomme on asiakaslähtöisyyden ohella hyvin kokonaisvaltainen ja käsittää myös ympäristön sekä koko yhteisömme hyvinvoinnin edistämisen. Arvojemme mukaan kestävästi, yhdessä ja uudella tavalla toteutunut viime vuosi jätti monella tapaa hyvän mielen ja on innostanut jatkamaan hyvää työtä myös kuluvana vuotena.

Toivottavasti innostuksemme välittyy myös Vuosijulkaisun visuaalisessa ilmeessä, jossa on pyritty tuomaan esiin uusien alkujen, mahdollisuuksien sekä toivon kuvia ja värejä. Keveyttä on tavoiteltu myös kerronnassa, jotta lukukokemus voisi olla mahdollisimman sujuva monenmuotoiselle lukijakunnalle.
 

Vuosijulkaisuun tästä
 

Tässä uutiskirjeessä kurkistamme lisäksi kolmeen hankkeeseemme:

 

  • VISA – Voimaa uusista kokemuksista
     
  • HYBRID – Hybridit oppimisverkostot
     
  • PARASTAMO – Hyvinvoivaa yrittäjyyttä

 

VISA – Voimaa uusista kokemuksista -hanke
VISA-hanke on tarkoitettu työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville aikuisille, jotka ovat kokeneet kiusaamista. Hankkeessa järjestetään luovaa, toiminnallista ryhmätoimintaa.

Ryhmätoiminnan sisältöinä voivat esimerkiksi olla tanssi-/liikeilmaisu, voimauttava valokuvaus, eläin- ja luontoavusteinen toiminta, itsepuolustuslajit, teatteri tai luova kirjoittaminen. Osallistujat saavat myös itse vaikuttaa ryhmien sisältöön.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa osallistujien voimavaroja ja osallisuutta, tarjota korjaavia onnistumisen kokemuksia sekä antaa osallistujille mahdollisuus kohdata ja tulla kohdatuksi turvallisessa ympäristössä omana itsenään.

VISA-hanketta luotsaavat projektityöntekijä Siiri Kivinen ja hanketyöntekijä/työvalmentaja Kalle Nokkala.

VISA – Voimaa uusista kokemuksista -hankeesta voit lukea lisää TÄSTÄ.

 

HYBRID − Hybridit oppimisverkostot -hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla opinnot ovat vaarassa keskeytyä, jotka kokevat opiskelumotivaation puutetta tai ovat muuten opinnoissaan nivelvaiheessa. Hanke toteutetaan Parik-säätiön ja Edukon yhteistyönä.
 
Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää toimintamallia, jonka myötä ammatillisen koulutuksen opintojen keskeytymiset vähenevät.
 
HYBRID-hanke on pähkinänkuoressa sitä, että järjestämme opiskelijoille Parik-säätiön työpajoilla ammatillisen koulutuksen harjoittelujaksoja. Yhdessä opettajan kanssa kartoitetaan, minkä tutkinnon osan vaatimuksiin erilaiset työpajat soveltuvat. Työpajoilla voi kerryttää osaamista yhdessä tai useammassa tutkinnon osassa.
 
HYBRID-hankkeen parissa ovat aloittaneet tämän vuoden kevään ja kesän aikana yksilövalmentaja Sonja Hautamäki ja hanketyöntekijä/työvalmentaja Kalle Nokkala. Lisätietojen saamiseksi siirry TÄNNE.

 

 

 

 

PARASTAMO-hanke tarjoaa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Itä-Uudenmaan alueen yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille henkilökohtaista sparrausta, monipuolista asiantuntija-apua, koulutusta ja hyvinvointipalveluja. Parastamon palvelut ovat yrittäjille maksuttomia. Hankkeen toimintaan mahtuu tällä hetkellä lisää yrittäjiä!
Lue lisää www.parastamo.fi.

 

OLETKO JO TIETOINEN: Parikin Kulttuurilla osallisuutta -toiminta avaa avoimen taidelähtöisen kohtaamispaikan kauppakeskus Hansaan elokuussa! Lue lisää Kulttuurilla osallisuutta -hankkeen toiminnasta verkkosivuiltamme.

Toivotamme uutiskirjeemme lukijoille innostavaa kesän jatkoa!