Parik
Close Menu

Uutiskirje 2/2022

Tervehdys Parikilta!
 
Meillä on jälleen ilo julkaista uusinta tietoa hankkeidemme ja palveluidemme tiimoilta. Tässä uutiskirjeessä pääosassa ovat:
  • Muutosten tuulissa pyörähtänyt Kulttuurilla osallisuutta -toiminta ja
  • Juuri käynnistynyt HYBRID 50+ -hanke
Lisäksi tiedotamme kuulumisia
  • DIGIT2 – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään -hankkeen sekä
  • Yhdessä liikkumaan -hankkeen tiimoilta
  • työtoimintapalvelujen asiakkaan näkökulmasta: Annen asiakastarina

 

 

Kulttuurilla osallisuutta -toiminta sykkii Kouvolan keskustan sydämessä

Kulttuurilla osallisuutta -hanke on jatkunut kesästä lähtien Kulttuurilla osallisuutta -toimintana Kauppakeskus Hansassa, jossa on käytössä viihtyisä ja inspiroiva, kynnyksetön kohtaamispaikka Väripilkku. Kulttuurilla osallisuutta -toiminnan kohderyhmää ovat työikäiset (18–64-vuotiaat) mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä muut syrjäytymisvaarassa ja palvelujen ulkopuolella olevat kouvolalaiset. Toiminnan tavoitteena on sekä mahdollistaa ihmisten kohtaamisia että taiteen ja kulttuurin keinoin vahvistaa kohderyhmän osallisuutta, hyvinvointia, elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja.

Kulttuurilla osallisuutta -toiminta on vapaa-ajan toimintaa, jossa ihminen ei määrity diagnoosin, toimintakyvyn haasteen tai sote-palvelun mukaan. Työpajoja ohjaavat taiteilija – projektityöntekijä -työpari. Hansan tiloissa järjestetään ammattitaiteilijoiden ohjaamia taidetyöpajoja mm. teatterin, sanataiteen, kuvataiteen ja musiikin parissa sekä avointa kohtaamistoimintaa. Hanketta alusta asti luotsannut Tuija Kivikko on siirtynyt tulevan hyvinvointialueen kehitystehtäviin.Tuijan tilalla on aloittanut Johanna Nenonen, pitkän linjan kulttuuri- ja taidealojen moniosaaja, joka on myös Parikilla jo vanha tekijä.
 

Tänä kesänä ja syksynä on Kulttuurilla osallisuutta -toiminnan puitteissa ehditty jo pitää mm. kuvataidepäivä taiteilija Pia Liilan ohjauksessa ja käsityöläinen Sini Inkeroisen ohjaama keramiikkatyöpaja.
Tulevaan ohjelmaan sisältyy mm. soveltavan taiteen vertaisryhmän ohjaajakoulutus. Koulutuksen järjestää Taiteen Sulattamo yhdessä Kulttuurilla osallisuutta -toiminnan kanssa. Lähikoulutusjakso toteutetaan 4.10.−30.11.2022 Kulttuurilla osallisuutta -toiminnan tiloissa. Vertaisohjaajakoulutuksessa voi löytää omia vahvuuksia ryhmänohjaajana ja saada työvälineitä taiteen tekemisen ryhmänohjaukseen.
Uusin toimintamuoto Kulttuurilla osallisuutta -toiminnassa on karaokeiltapäivät torstaisin klo 15:30−17:30. Avoimeen karaokeen voi tulla laulamaan yksin tai porukalla, tai ihan vaan kuuntelemaan ja nauttimaan musiikista.

 

Järjestöyhteistyön ja Kouvolan kaupungin voimin pyörivässä Kouvola-kahvilassa jaetaan tarinoita

Kulttuurilla osallisuutta -toiminta pyrkii vahvistamaan ja kehittämään kulttuurihyvinvointiin liittyvää yhteistyötä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin kanssa. Se on mukana hiljattain käynnistyneessä Story sharing café -toiminnassa, jossa jaetaan omia tarinoita ja kuullaan muiden kertomuksia eri taustoista ja lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa. Tarinan kerronnan konsepti on lainattu mm. Helsingissä toimivasta maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden sekä kantasuomalaisten vastaavasta kohtaamistoiminnasta. Kouvolassa toiminta on haluttu suunnata murtamaan vielä laajemmin erilaisia kuppikuntarajoja. Story sharing café -toimintaa Kouvolassa eli Kouvola-kahvilaa tukee SKR Kymenlaakson rahasto, ja mukana ovat myös Kouvolan Kipinä ry, Mikä?-teatteri, MLL, Monikulttuurikeskus Saaga ja Pointti kohtaamispaikka.

Ensimmäinen Kouvola-kahvila järjestettiin kohtaamispaikka Pointissa 16.8.2022. Se sai runsaan ja tyytyväisen vastaanoton ja houkutteli paikalle myös Kouvolan Sanomat. (Juttu on luettavissa maksumuurin takana: https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/4792604.) Kouvola-kahvilaa on tarkoitus järjestää noin kuukauden välein. Seuraava Kouvola-kahvila toteutetaan Monikulttuurikeskus Saagassa, torstaina 22.9. kello 17:00.

Kulttuurilla osallisuutta -toiminnan verkkosivulle tästä

 

 

HYBRID 50+ -hankkeessa tunnistetaan yli 50-vuotiaiden työttömien osaamista työllistymis- tai opintopolun löytämiseksi

Parikilla vuoden 2021 toukokuussa käynnistynyt HYBRID − Hybridit oppimisverkostot -hanke on kehittänyt menetelmiä ja toimintamalleja, joilla tuetaan opiskelijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään ja välityömarkkinoille. Näillä malleilla ja menetelmillä pyritään ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja syrjäytymistä. Hankkeen toteutus perustuu kiinteään yhteistyöhön oppilaitosten ja välityömarkkinoiden kanssa, ja Parikin työpajoissa on tunnistettu oppimisympäristöjä, joissa hankkeessa mukana olevat nuoret voivat edistää opintojaan. Nuorten työllistymistä edistävä HYBRID-hanke on tavoittanut menestyksekkäästi kohderyhmäänsä ja tuottanut toivottuja tuloksia siinä määrin, että hankkeen toimintamallia on päätetty laajentaa uuteen kohderyhmään: yli 50-vuotiaisiin työttömiin ja heikossa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin.

HYBRID 50+ -hanke tähtää näin ollen yli 50-vuotiaiden työttömien tai heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen tunnistamiseen näiden työllistymisen edistämiseksi. Henkilöllä saattaa olla ammattitutkinto, mutta osaaminen täytyy päivittää nykytyöelämän vaatimuksia vastaavaksi. Toisaalta ammattitutkinto saattaa puuttua, mutta osaamista kuitenkin löytyä.Tällöin on paikallaan taitojen ja työvalmiuksien kartoittaminen ja näiden vahvistaminen esimerkiksi osatutkintojen suorittamisella.

Nimensä mukaisesti HYBRID 50+ -hankkeessa yhdistetään työvalmennuspalvelujen, EduKon, TE-palveluiden ja työnantajien sidosryhmien kontaktipinnat. Nämä toimijat rakentavat ja kuvaavat verkostoyhteistyönä toimintamalleja hankkeen kohderyhmän töihin tai opintoihin poluttamiseen. Hanke on väylä tehostettuun työllistämiseen.

HYBRID 50+ -hanke käynnistyi elokuun alusta, ja sen ohjaksiin tarttuivat yksilövalmentaja Niko Heikkilä ja työvalmentaja Kirsi Tykkä. Nikolla on aiempaa työkokemusta TE-palveluiden parista, ja hän hoitaa hankkeen verkostoyhteistyötä ja asiakashankintaa. Kirsi onkin Parikin väelle tuttu oppisopimuskoulutuksensa kautta, ja hänen osallaan on hankkeen kenttätyö.

Toivotamme Nikolle ja Kirsille paljon tsemppiä tärkeään työhön uuden äärelle!

Lisää voit lukea tästä

 

 

Digit2 – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään -hanke jatkaa DIGIT-hankkeessa aloitettua työtä

DIGIT – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään -hankkeessa kehitettiin työelämätietoisuuden edistämiseen tarkoitettu DIGIT-APP – Tärpit työelämään -sovellus. Huhtikuussa 2022 toimintansa aloittanut Digit2 – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään -hanke jatkaa DIGIT-hankkeessa aloitettua työtä 

Sovelluksen sisältö on kehitetty TRIO-hautomossa eli hankkeen toteuttajien kesken. TRIO-hautomoon kuuluvat korkea-asteen tutkimus- ja kehittämisorganisaatio Xamk, toisen asteen oppilaitos Kouvolan ammattiopisto Eduko ja välityömarkkinatoimija Parik-säätiö.

Sovellus pitää sisällään työelämän perustietoja selkeässä ja helppolukuisessa muodossa. Sisältöön kuuluu työkäsitteitä, työnhakuun liittyviä asioita ja työelämän pelisääntöjä.

DIGIT-APP – Tärpit työelämään -sovellus on saatavilla DIGIT – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään -hankkeen kotisivuilla DIGIT – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään – Xamk.

Lisätietoja Digit2-hankkeesta pääset lukemaan

TÄSTÄ

 

 

Yhdessä liikkumaan -hanke liikuttaa luonnossa ja eri lajeihin tutustumalla

Yhdessä liikkumaan -hanke on kolmivuotinen ja se on käynnistynyt vuonna 2020. Kohderyhmään kuuluvat työelämän ulkopuolella olevat työikäiset kouvolalaiset. Hanke järjestää erilaisia liikunnallisia ryhmiä painottuen luontoliikuntaan. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia ja fyysistä kuntoa sekä osallisuutta.

Luontoliikuntaa on toteutettu hankkeessa säännöllisesti viikoittain koko hankkeen ajan. Luontoliikunnassa kierretään Kouvolan luontopolkuja sekä muita ulkoilureittejä. Syksyllä on käyty myös marjastamassa ja sienestämässä. Muita Yhdessä liikkumaan -hankkeen toimintamuotoja ovat kävelyfutis, tanssipaja, suunnistus, frisbeegolf ja kuntoliikunta. Lisäksi on järjestetty lajikokeiluja esimerkiksi pesäpallon, seinäkiipeilyn ja keilailun parissa.

 

Projektityöntekijänä Yhdessä liikkumaan -hankkeessa on ollut Nadja Eskelinen, ja syyskuussa hänen työparinaan on aloittanut Johanna Ripattila-Lassi.

Yhdessä liikkumaan -hankkeen ja sen toiminnot löydät somesta:
Instagram yhdessa_liikkumaan & Facebook  Yhdessä liikkumaan
 

Lisätietoja saat myös hankkeen verkkosivulta:
TÄSTÄ

 

 

Annen asiakastarina: Työtoimintaa, ystäviä, voimaa ja väriä elämään – tätä on Parik minulle merkinnyt

Minulla oli pitkä laitoskeittäjän, kodinhoitajan ja lähihoitajan alojen osaamisen tausta, kun sairastuin. Kaikki meni uusiksi, ja minun piti asennoitua siihen, että joudun elämään sairauteni kanssa. Asiat etenivät vähitellen niin, että hakeuduin Parikille ja pääsin aloittamaan täällä kolmena päivänä viikossa kahvilanpito- ja siistimistyötoiminnan. Työtoiminta on piristänyt minua: olen saanut elämääni taas kaipaamani päivärytmin, rutiinit ja sisältöä.
 
Parikin parasta antia minulle työtoiminnan lisäksi ovat täällä muodostuneet monet ystävyyssuhteet, jotka kukoistavat vapaa-ajallanikin. Muutenkin se, että Parikilla voin tutustua uusiin ihmisiin ja olla sosiaalisissa kontakteissa on minulle tärkeä tyytyväisyyden lähde. Toki haasteitakin monien erilaisten ihmisten kanssa toimiessa tulee toisinaan eteen, sillä myös toiveet ja odotukset ovat moninaisia. Silti ihmisten kohtaaminen on ennen kaikkea antoisaa.
 
Yksin ei Parikilla tarvitse jäädä, vaan aina täällä neuvotaan ja autetaan.
Parikin henkilökuntaan kuuluvat Arja Koste ja Sirpa Lundberg – joiden kanssa olen etupäässä tekemisissä – kyselevät jaksamisestani ja tukevat sekä huolehtivat hyvin kaikesta. Työtoimintapäivän jälkeen minulla saattaa olla takki tyhjänä, mutta saan voimat taas takaisin, kun lepään, pyöräilen tai käyn kävelylenkillä ystävän kanssa.
 
Voimia ja väriä elämään olen saanut myös Parikin VISA-hankkeen ja Kulttuurilla osallisuutta -toimintoihin osallistumisesta. VISA-ryhmä on tarkoitettu niille, jotka ovat kokeneet kiusaamista, ja ryhmän kanssa käymme mm. retkillä. Kulttuurilla osallisuutta -toiminnassa osallistuin äskettäin keramiikkapajaan uudessa Hansan kohtaamispaikka Väripilkussa.
 

 

 

Yhteistyöterveisin ja värikkään syksyn toivotuksin,

Parikin porukka

 
Facebook
Instagram
Website
Email