Parik
Close Menu

Yhdessä liikkumaan

Toiminta-aika 1.1.2020-31.12.2022

Kohderyhmä

Työelämän ulkopuolella olevat ihmiset Kouvolan alueella. 

Tavoitteet

1. Liikunnan ja luontoliikunnan keinoin vahvistaa kohderyhmän terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia ja tuoda liikunnan hyvinvointivaikutuksia heidän arkeen edistämällä mahdollisuuksia liikkua, harrastaa liikuntaa yhdessä toisten kanssa sekä antaa tietoa terveellisistä elämäntavoista.

2. Vähentää eriarvoisuutta tarjoamalla eritaustaisille kohdennettuja liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä ryhmätoimintoja näin poistaa eriarvoistavia hyvinvoinnin vajeita.

3. Parantaa kohderyhmän elämänhallinnan tunnetta, kehon voimavaroja ja vastuunoton edellytyksiä sekä voimaantumisen tunnetta liikunnan avulla.

4. Edistää eritaustaisten ihmisten kohtaamista ja ymmärrystä toisistaan järjestämällä eri liikuntaryhmien yhteisiä turnauksia, kisoja tai muita tapahtumia.

5. Arvioida ja testata hankeaikana erilaisia mittareita ja itsearviointimenetelmiä oman toimintakyvyn seuraamiseen kohderyhmällä.

Toteutus

Hankkeessa toiminnan keskeisenä osana on liikunta ja erityisesti luontoliikunta, jolla tarkoitetaan kaikkea luonnossa ja viheralueilla tapahtuvaa liikuntaa. Hankkeen aikana toteutetaan maksuttomia, erisisältöisiä liikuntaan, luontoliikuntaan ja hyvinvointiin keskittyviä ryhmiä sekä tapahtumia. Osallistujat pääsevät vaikuttamaan tulevien ryhmien sisältöihin. Lähtökohtana on löytää osallistujien kannalta mielekäs tapa liikkua.  Ryhmät käynnistyvät vuoden 2020 loppupuolella. 

Hanketta rahoittaa STEA.

Katso ja lataa esite tästä.

Yhteystiedot

Nadja Eskelinen
nadja.eskelinen@parik.fi
050 476 4086

Piia Nordberg
piia.nordberg@parik.fi
050 338 3324