Parik
Close Menu

Parikin tarina

Parik - Parikin tarina

Parik-säätiön toiminta käynnistyi 17.1.2001, perustajinaan Kouvolan kaupunki, Kuusankosken kaupunki, Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä, Hengitysliitto Heli ry, Kouvolan Seudun invalidit ry, Kuusankosken invalidit ry ja Pohjois-Kymen Mielenterveysyhdistys Pohjatuuli ry.

Perustamisesta lähtien säätiö on tuottanut yksilö- ja työvalmennusta kohderyhminä oleville kuntoutujille, osatyökykyisille, työttömille ja nuorille, monipuolisesti ja heidän tarpeensa huomioiden. Palvelu on asemoitunut pitkälti Kouvolan kaupungin palveluketjuun. Vuosien saatossa säätiö on tarjonnut valmennusta lähes 10 000 henkilölle ja valmennuspäiviä on kertynyt yli 720 000. Vaikutuksina on todettu valmennettavien elämänhallinnan lisääntyminen, ammatillinen kasvu ja henkilöiden itsenäisen työllistymisaktiivisuuden kohoaminen.

Kohti maakuntauudistusta kuljettaessa, haluamme profiloitua laadukkaiden palvelujen tuottajaksi. Tavoitteemme on lisätä asiakkaidemme työ- ja toimintakykyä, itsenäistä työllistymisaktiivisuutta sekä hyvinvointia ja osallisuutta.

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää sosiaalisena palveluna tuotannollista ja sosiaalihuollollista työtoimintaa nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Säätiö järjestää ja kehittää työllistämis-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja sekä muuta alaan liittyvää toimintaa, joiden tavoitteena on lisätä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, itsenäistä työllistymisaktiivisuutta ja elämänhallintaa.

Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö harjoittaa muussa kuin liiketaloudellisessa tarkoituksessa sosiaalihuollollista ja tuotannollista työtoimintaa sekä kuntoutus-, koulutus- ja valmennuspalvelujen myyntiä julkisille ja yksityisille yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Toimielimet

Säätiön toimielimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallitus     

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat:

pj. Outi Kasurinen
vpj. Annikki Niiranen
Anu Salonen
Keijo Kaskiaho
Jenni Aikio