Parik
Close Menu

Päättyneet hankkeet

Työhönvalmennus – Taidot käyttöön pilotti

Toiminta-aika 1.1. – 31.12.2018

Pilottiin valituille tarjottava palvelu oli henkilökohtaista ja maksutonta. Asiakkaiden esikarsinnasta, valinnasta sekä palveluntuottajalle ohjaamisesta vastasi TE-toimisto.

Pilotin tavoitteena oli

  • Työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai palkkatuella yritykseen.
  • Oppisopimuskoulutuksen tai opiskelun aloittaminen.
  • Yritystoiminnan käynnistyminen.

 

Opit työssä

Toiminta-aika 1.1.2015 – 31.12.2017

Hankkeen kohderyhmänä olivat työvalmentajat, Ekamin ja KSAO:n opetushenkilöstö, opinto-ohjaajat, muu ohjaava henkilöstö ja alle 30-vuotiaat piloteissa mukana olevat henkilöt.

Hankkeessa on luotu opinnollistamisen yhteistyömalli ja prosessikuvaus työkaluksi osaamisen tunnistamiseen ja osoittamiseen. Asiakasohjausprosessi on kuvattu ja eri toimijat ja tehtävät nimetty. Työvalmentajia on valmennettu mallin käyttöön ja he ovat parantaneet työssäoppimisen ohjauksen pedagogisia taitojaan. Lisäksi opinnollistamisen yhteistyömallia on pilotoitu sosiaalisen työllistämisen toimijoiden työvalmennuksessa.

Hanketta toteuttivat yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Sotek-säätiö ja Parik-säätiö.

Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus.

Työvaltaisen oppimisen yhteistyömalli – Thinglink


 

Myllykoski – kaveria ei jätetä -hanke

Toiminta-aika 1.1.2012 – 31.12.2018

Olkkari-tila Myllykosken taajamassa tarjosi mahdollisuuden poiketa vaikkapa kahvikupilliselle tuttujen kavereiden kanssa. Tilassa oli myös mahdollisuus järjestää toimintaryhmiä kävijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Toimintaan osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen.

Toiminta sisälsi erilaisia toimintaryhmiä, terveysvinkkejä, liikuntaa ja rentoutusta sekä tietoa ja käytännön ohjeita esim. erilaisten sähköisten palvelujen käyttöön ja lomakkeiden täyttöön (esim. päivärahahakemukset)

Toimintaa rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)