Parik
Close Menu

Kymenlaakson kiertotalous-Hubi

Toiminta-aika 1.10.2018 – 31.12.2020

Hankkeen kohderyhmänä ovat pienliiketoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on valmius ryhtyä liikeideansa mukaiseen tuottavaan työhön. Henkilöt tarvitsevat tukea ja ohjeita yritystoiminnan käynnistämiseen.  Toinen hankkeen kohderyhmä on liiketoimintansa jo käynnistäneet henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kiertotaloudelle perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen.

Tavoitteet

  • Tunnistaa ja kuvata kiertotalouden uusia ammatteja ja niiden osaamisvaatimuksia
  • Kehittää ja luoda Kiertotalous-Hubi toimintaympäristö kiertotalousyrittäjille. Kiertotalous-Hubin tavoite on tehostaa kiertotalousyrittäjien välistä verkostoitumista, luoda synergiaa, tukea pienyrittäjän päivittäistä toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Toimintaympäristö sisältää soveltuvat toimintatilat ja myyntikanavat Ekomaan Kiertotalous-Hubin yhteydessä.
  • Edistää pienliiketoimintaa ja vähentää työttömyyttä. Valmennuksen, verkostoitumisen ja synergian avulla tuetaan aloittavia kiertotalousyrittäjiä ja jo toimintansa käynnistäneitä kiertotalousyrittäjiä.
  • Lisätä työtoiminta-asiakkaiden työtoimintapaikkoja / työtoimintamahdollisuuksia
  • Edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja lisätä asukkaiden tietoutta kiertotaloudesta ja sen hyödyistä sekä kasvattaa kierrätettävän tavaran määrää

Hanketta hallinnoi Aikuiskoulutus Taitaja ja Parik-säätiö on mukana osatoteuttajana. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kymenlaakson Jäte, Kouvola Innovation ja Kouvolan kaupunki.

Toimintaa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Kiertotalous Hubi -esite

Lataa esite (pdf, 467 kt)

Risto Uotila - Parik

Risto Uotila
risto.uotila@parik.fi
040 181 9565