Parik
Close Menu

Opit työssä

Toiminta-aika 1.1.2015 – 31.12.2017

Hankkeen kohderyhmänä olivat työvalmentajat, Ekamin ja KSAO:n opetushenkilöstö, opinto-ohjaajat, muu ohjaava henkilöstö ja alle 30-vuotiaat piloteissa mukana olevat henkilöt.

Hankkeessa on luotu opinnollistamisen yhteistyömalli ja prosessikuvaus työkaluksi osaamisen tunnistamiseen ja osoittamiseen. Asiakasohjausprosessi on kuvattu ja eri toimijat ja tehtävät nimetty. Työvalmentajia on valmennettu mallin käyttöön ja he ovat parantaneet työssäoppimisen ohjauksen pedagogisia taitojaan. Lisäksi opinnollistamisen yhteistyömallia on pilotoitu sosiaalisen työllistämisen toimijoiden työvalmennuksessa.

Hanketta toteuttivat yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Sotek-säätiö ja Parik-säätiö.

Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus.

Työvaltaisen oppimisen yhteistyömalli – Thinglink