Parik
Close Menu

Työkykyä liikunnalla

Toiminta-aika 1.1.2017 – 30.6.2019

Kohderyhmänä ovat 17 – 64 vuotiaat työttömät työnhakijat sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat työttömät henkilöt. Erityisesti kohderyhmässä ovat henkilöt, joilla on riski syrjäytyä työelämästä fyysisten ja psyykkisten rajoitteiden vuoksi.

Tavoitteet

  • Valmentautujien tietoisuuden lisääminen siitä, kuinka oma toiminta ja elämäntapavalinnat vaikuttavat omaan terveyteen
  • Saada hankkeen kohderyhmän tarpeet ja toiveet kuuluviin liikuntapalveluiden suunnittelussa sekä tiedotuksessa
  • Valmentautujien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantuminen, yhteiskunnallisen osallisuuden tunteen vahvistuminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen liikunnan ja elämäntapaohjauksen kautta
  • Työpajatoimintaa kehitetään toimintaympäristönä vastaamaan paremmin valmentautujien tarpeisiin
  • Kuntopajan juurruttaminen osaksi työpajatoiminnan arkea

Toteutus

  • Kolmen kuukauden jakso, jonka aikana yksilö- ja/tai ryhmävalmennuspäiviä ja työskentelyä valmentautujan valitsemalla työpajalla
  • Valmennuspäivien sisällöt muodostuvat liikunnan, ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin teemojen ympärille.

Hanke on IntoPajat ry:n sekä Laptuote- ja Parik -säätiöiden yhteishanke. Yhteistyökumppaneita ovat Kouvolan kaupungin terveyden edistämisen palvelut, Kouvolan ammattiopisto, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola ja Kymenlaakson liikunta ry (KymLi).

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Lataa esite (pdf, 892 kt)