Parik
Close Menu

VISA - Voimaa uusista kokemuksista

 

 

 

 

Toiminta-aika 14.3.2022-31.12.2024

 

Kohderyhmä

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat aikuiset, jotka ovat kokeneet kiusaamista.

 

Tavoitteet

  • Vahvistaa osallistujien voimavaroja, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä tarjota korjaavia osallistumisen kokemuksia ryhmätoiminnan keinoin.
  • Antaa osallistujille mahdollisuus kohdata ja tulla kohdatuksi turvallisessa ympäristössä omana itsenään.
  • Tuoda erilaiset kiusaamisen kokemukset näkyviksi.
  • Vähentää eriarvoisuutta tunnistamalla kiusaamiskokemusten ylläpitämiä haitallisia toimintamalleja, jotka estävät etenemästä kohti työtä tai opiskelua.
  • Tarjota mahdollisuus kokeilla ja harjoitella uusia ajattelu- ja toimintamalleja kiusaamiskokemusten luomien esteiden ylittämiseksi.
  • Parantaa ammattilaisten kykyä tunnistaa, ymmärtää ja purkaa kiusaamiskokemusten vaikutuksia ja niiden aiheuttamia esteitä työllistymiselle tai koulutukseen hakeutumiselle hankkeessa tehtävän koulutusmateriaalin ja työpajojen avulla.

 

Toteutus

Hankkeessa järjestetään luovaa, toiminnallista ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan sisältöinä voivat esimerkiksi olla tanssi-/liikeilmaisu, voimauttava valokuvaus, eläin- ja luontoavusteinen toiminta, itsepuolustuslajit ja luova kirjoittaminen. Osallistujat saavat myös vaikuttaa ryhmien sisältöön. Ryhmät ovat 4–6 hengen pienryhmiä ja ne toimivat 3–6 kuukauden ajan. Ensimmäiset ryhmät käynnistyvät syksyllä 2022.

 

Siiri Kivinen
siiri.kivinen@parik.fi
050 476 2454